Can Asians Think?

အာရွသားေတြ စဥ္းစားတတ္ကဲ့လား

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လက စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စဥ္းစား ေတြးေတာျခင္း ညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထို ညီလာခံတြင္ အာရွအသံမ်ားလည္း လိုအပ္ေနခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္အား ထိုညီလာခံတြင္ စကားေျပာရန္ ကမ္းလွမ္းလာေသာအခါ ေမးခြန္းတစ္ခုက ကြ်န္ေတာ့္ ဦးေႏွာက္တြင္းသို႔ ထိုးထြင္း ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုေမးခြန္းကား “အာရွသားမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား နည္းတူ စဥ္းစားတတ္ၾကရဲ႕လား” ဟူ၍ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ကြ်န္ေတာ့္ ေဆြးေႏြးခ်က္၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အာရွသားတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးတြင္ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးျခင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ ရည္သန္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ “ဥေရာပသားမ်ား စဥ္းစားတတ္ရဲ႕လား၊” “အေမရိကန္မ်ား စဥ္းစားတတ္ရဲ႕လား”စသျဖင့္ အျခားတိုက္သားမ်ားလည္း အလားတူ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ေမးၾကည့္ခ်င္စိတ္မ်ား ေပၚလာတန္ေကာင္းရဲ႕ဟုလည္း ေအာက္ေမ့မိပါ သည္။

ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာကား ယင္းပို႔ခ်ခ်က္ကို ေခတ္မီေအာင္  ျပန္လည္ ျပဳျပင္မြမ္းမံထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ထုတ္ေဝသည့္ “တစ္မ်ိဳးသားလံုး အက်ိဳးစီးပြား” စာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပ ပါရွိခဲ့ေသာ အက္ေဆးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

အာရွသားတို႔၏ လူ႔ေဘာင္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ မည္သို႔မည္ပံုႏွင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဥေရာပ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၏ ေနာက္တြင္ ရာစုႏွစ္ ေလး၊ ငါးစုမွ် ေနာက္က် က်န္ေနရစ္ခဲ့ရေၾကာင္းကို အာရွသားတို႔ အခ်င္းခ်င္း  ေဆြးေႏြးျဖစ္လာၾကေစရန္ ဤအက္ေဆးက ယေန႔ထက္တိုင္ လံႈ႔ေဆာ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသးသည့္အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အလြန္စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိရပါသည္။ ထိုသို႔ မေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကေသးျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းခံ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ယူဆသည္ကေတာ့ အခ်ိန္မက်ေသး၍သာ မေဆြးေႏြးၾကျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ (ဂ်ပန္ႏွင့္ “က်ားေလးေကာင္”တို႔မွတပါး) အျခား အာရွ လူ႔ေဘာင္ အမ်ားစုမွာ ေျခခင္း လက္ခင္းသာေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အဆင့္ကို မရရွိၾကေသးပါ။ ထိုအဆင့္ကို ရရွိလာေသာအခါတြင္ ဤေမးခြန္းအား မုခ်မေသြ ေမးလာၾကပါလိမ့္မည္။

တစ္ဖက္မွာလည္း ကြ်န္ေတာ့္ေခါင္းစဥ္အေပၚ အေနာက္တိုင္းမွ အဖ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ အံ့ဩမိရပါသည္။ ၾကည့္ရသည္မွာ ကြ်န္ေတာ့္ေမးခြန္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ မွန္ကန္ေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလာက္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အာရွသားတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ မိမိေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အေျခခံက်လွေသာ ေမးခြန္းေတြ ေမးလာၾကမွာကို အေနာက္တိုင္းမွ တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက မလိုလားၾကသျဖင့္လည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ အာရွသားတို႔သာ ထိုသို႔ေသာ အေျခခံေမးခြန္းမ်ားကို ေမးလာၾကၿပီဆိုလွ်င္ အာရွလူ႔ေဘာင္တခ်ိဳ႕သည္ အေနာက္တိုင္း လူ႔ေဘာင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္လာၾကမည့္အေရးကို ေတြးပူၾကေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလာက္ပါသည္။

အာရွလူ႔ေဘာင္ေတြ ေခတ္ေနာက္က်ၿပီး က်န္ရစ္ခဲ့ျခင္းကို အေနာက္ကမၻာက ပိုသေဘာက်သည္ဟူေသာ မည္သည့္အဆိုမ်ိဳးကိုမဆို အေနာက္တိုင္း ပညာရွင္အမ်ားစုက အဓိပၸာယ္မဲ့လွသည္ဟု သတ္မွတ္ကာ ပယ္ခ်ပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအဆိုကို အာရွသား ပညာရွင္မ်ားကမူ ပယ္ခ်ၾကေလမည္ မဟုတ္ပါ။  ဤကဲ့သို႔ အေရွ႕-အေနာက္ ကြဲျပားမႈကပင္လွ်င္ ေပါင္းကူးဆက္ႏြယ္ေပးထိုက္ေသာ နက္႐ိႈင္းလွသည့္ အသိဉာဏ္ပညာ ကြာျခားမႈ တစ္ရပ္က ကမၻာေပၚတြင္  တည္ရွိေနေၾကာင္း ၫႊန္းဆိုလ်က္ရွိပါသတည္း။

အာရွသားေတြ စဥ္းစားတတ္ကဲ့လား…

သည္ေမးခြန္းက ေတာ္ေတာ္ေလး အကဲဆတ္တဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ေလာကမွာ ႏိုင္ငံေရး အမွားျပင္ဆင္ခ်က္ေတြ ထြန္းကားေနတာမို႔ ကြ်န္ေတာ္သာ ဥေရာပ၊ ဒါမွမဟုတ္ အာဖရိကကို သြားၿပီး “ဥေရာပသားေတြ စဥ္းစားတတ္ကဲ့လား၊” “အာဖရိကသားေတြ စဥ္းစားတတ္ကဲ့လား”လို႔သာ သြားေမးမယ္ဆိုရင္ ဘယ့္ကေလာက္ ဂယက္ ႐ိုက္သြားမယ္ဆိုတာ စဥ္းစားသာ ၾကည့္ေတာ္မူၾက ေစခ်င္ပါတယ္။

ဆိုလိုတာက အာရွသားမ်ား စဥ္းစားတတ္ကဲ့လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေမးဖို႔အတြက္ ေမးသူကိုယ္ႏိႈက္က အာရွသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနဖို႔လိုပါတယ္။
အဲသလို အကဲဆတ္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးမို႔ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ သည္ေမးခြန္းကို ေမးရတယ္၊ ဘယ္လို အႏွစ္သာရပိုင္းနဲ႔ ေမးလိုက္တယ္ ဆိုတာကို ဦးစြာပထမ ရွင္းျပခြင့္ျပဳၾကေစလိုပါတယ္။

ပထမဆံုးအခ်က္က ကမၻာ့အနာဂတ္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးေလမယ့္ အဓိကအက်ဆံုး ေမးခြန္းတစ္ခြန္းတည္းကိုသာ ေမးပါဆိုရင္ အဲဒီ့ေမးခြန္းဟာ “အာရွသားမ်ား စဥ္းစားတတ္ကဲ့လား?”ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းသာ ျဖစ္ေနဖို႔ အလားလာ မ်ားလွပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲ…

၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာတင္ ကမၻာ့လူဦးေရ သန္းငါးေထာင္မွာ သန္းေပါင္း သံုးေထာင့္ငါးရာက အာရွသားေတြ ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေျပာရင္ ကမၻာ့လူဦးေရရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အာရွသားေတြပါ။ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္က်ရင္ ကမၻာ့လူဦးေရက သန္း၉၈၇၀အထိ ေရာက္လာမွာျဖစ္ၿပီး အာရွသားေတြက အဲဒီ့ထဲမွာ သန္း ၅၇၀ဝ ျဖစ္ေနမွာပါ။ သည္အခ်ိန္မွာ ေျမာက္အေမရိကနဲ႔  ဥေရာပရဲ႕လူဦးေရကေတာ့ ၃၇၄ သန္းနဲ႔ ၇၂၁ သန္းမွာတင္ပဲ အသီးသီး တန္႔ေနပါလိမ့္မယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္မ်ားမွာတုန္းက ဥေရာပ၊ သိပ္မၾကာေသးခင္မွာ ေျမာက္အေမရိကတို႔က လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို ထမ္းရြက္ခဲ့ၾကရတာဟာ အထင္အရွားပါ။ ဥေရာပသားေတြနဲ႔ ေျမာက္အေမရိကသားေတြရဲ႕အေရအတြက္ဟာ ေလာေလာဆယ္မွာ ကမၻာ့လူဦးေရရဲ႕ ေျခာက္ပံုပံု တစ္ပံု ရွိေနေပမယ့္ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္တဲ့အခါ ဆယ္ပံုတစ္ပံုသာ ရွိေတာ့မွာပါ။ အဲဒီ့အခါက် က်န္တဲ့ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူမ်ားစုက သည္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးကို လူနည္းစု ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းအေပၚမွာ ပံုခ်ထားၾကဦးမယ္ဆိုရင္ တရားပါဦးေတာ့မလား။
လက္ေတြ႕မွာလည္း တစ္ကမၻာလံုး ရွိရွိသမွ် လူအားလံုးဟာ အေနာက္တိုင္းသားေတြရဲ႕ပခံုးကို မွီေန အံုးေနခ်င္ၾကမွာတဲ့လား။ လာမယ့္ ႏွစ္ ၅၀ က်လို႔ရွိရင္ အခုလက္ရွိ ဦးေရထက္ ႏွစ္ဆတိုးလာေတာ့မယ့္ အာရွသားေတြအေနနဲ႔ကေရာ သည္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေတာ့ တာဝန္မယူႏိုင္ၾကေတာ့ဘူးတဲ့လား။

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ဟာ သည္ေမးခြန္းကို ေမးလိုက္ရာမွာ အကန္႔အသတ္နဲ႔သာ ေတြးႏိုင္စြမ္းရွိၾကသူ အာရွသား တစ္ဦးခ်င္းစီကို ေမးေနတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာပါပဲ။

အာရွသားေတြဟာ အကၡရာေတြကို ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ၾကတယ္၊ ႏွစ္နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းရင္ ေလးဆိုတဲ့ အေျဖကိုလည္း ထုတ္တတ္ၾကတယ္၊ စစ္တုရင္လည္း ကစားတတ္ၾကတယ္ဆိုတာ ရွင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမိုင္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ တစ္ဦးခ်င္းစီအေနနဲ႔ အင္မတန္ ထူးခြ်န္ ထက္ျမက္သူေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့တာ မွန္ေပမယ့္ အုပ္စုလိုက္အေနနဲ႔က်ေတာ့ ဒုကၡသုကၡေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရတာလည္း သည္အာရွသားေတြပါပဲ။


သည္အတြက္ ဂႏၴဝင္ေျမာက္ ဥပမာကေတာ့ ရဟူဒီလူ႔ေဘာင္ပါပဲ။ ျခံဳၿပီးေျပာရင္ ရဟူဒီေတြမွာ တျခားလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ အင္မတန္ ထူးခြ်န္ ထက္ျမက္တဲ့ ဦးေႏွာက္ရွိသူ လူသားေတြ အမ်ားႀကီး ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ အိုင္းစတိုင္းမွသည္ ဝစ္ထွ္ဂယ္န္စတိုင္းအထိ၊ ဒစၥေရလီမွသည္ ကစ္ဆင္ဂ်ာ အထိပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္နဲ႔ အထက္ကာရီမွာေတာ့ ရဟူဒီေတြဟာ အတိဒုကၡ အႀကီးအက်ယ္ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ သည္ေနရာမွာ ယေန႔ကာလ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ဒုကၡေပါင္းစံုကို ေျပာေနတာ မဟုတ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ထားၿပီး ေျပာပါရေစ။ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာေနတာက ပါလက္စတိုင္းကေန ရဟူဒီေတြ ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ေအဒီ ၁၃၅ ခုႏွစ္မွသည္ အစၥေရးႏိုင္ငံ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္အတြင္း ကာလမ်ားကိုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အာရွသားေတြအေပၚမွာေရာ အဲသလို ကံၾကမၼာမ်ိဳး က်ေရာက္လာမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ က်က်နန စဥ္းစားေတြးေခၚၾကၿပီး သူတို႔ေတြအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကမွာလား။


တတိယအခ်က္အေနနဲ႔က ကြ်န္ေတာ္ သည္ေမးခြန္းကို ေမးရာမွာ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားကို ရက္နဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရက္သတၱပတ္နဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္နဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယုတ္စြအဆံုး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္းထြာ ပိုင္းျခားရမွာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ သည္ေမးခြန္းကို ေမးရာမွာ ရာစုႏွစ္မ်ားဆိုတဲ့ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားနဲ႔ တြက္ခ်က္ၿပီး ေျပာေနတာပါ။ အထူးသျဖင့္ ေထာင္စုႏွစ္ကို ေရာက္ဖို႔ ႏွစ္ႏွစ္မွ်သာ လိုတဲ့အခ်ိန္ကို ေရာက္ေနတဲ့ ကေန႔ကာလမွာ သည္ေမးခြန္းကို ေမးၾကည့္မိရတာပါပဲ။


လာမယ့္ရာစုႏွစ္မ်ားမွာ ကမၻာ့သမိုင္းတစ္ခုလံုးဟာ အာရွလူ႔ေဘာင္ေတြ ေတြးပံုေခၚပံုနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ပံုေတြအေပၚမွာ တည္ေနပါေတာ့မယ္။ သည္အခ်က္ကို တခ်ိဳ႕တေလက အျငင္းပြားခ်င္ ပြားလိုၾကမွာျဖစ္လို႔ ဒါကို ေနာက္ပိုင္းမွာ ရွင္းသြားပါ့မယ္။

ကဲ… “အာရွသားေတြ စဥ္းစားတတ္ကဲ့လား”ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းဆီ ျပန္သြားၾကရေအာင္။ စာေမးပြဲ ေမးခြန္းေတြထဲမွာ ပါတဲ့ ဓမၼဓိ႒ာန္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ဆိုရင္ေတာ့ သည္ေမးခြန္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေျဖက သံုးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ “အင္း၊” “ဟင့္အင္း”နဲ႔ “အတတ္ေျပာလို႔ေတာ့ မရဘူးေလ”ဆိုတဲ့ သံုးမ်ိဳးပါ။
သည္အေျဖသံုးမ်ိဳးထဲက ဘယ္အေျဖကို အမွန္ေပးမလဲဆိုတာကို မဆံုးျဖတ္ၾကခင္မွာ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ အေျဖတစ္ခုစီအတြက္ သံုးသပ္ျပပါရေစ။

ဟင့္အင္း… သည္ေမာင္ေတြ မစဥ္းစားတတ္ဘူး…

“ဟင့္အင္း”အေျဖအတြက္ အက်ိဳးအေၾကာင္းေတြနဲ႔ စလိုက္ပါရေစ။ ဒါမွလည္း သည္ေမးခြန္း ကိုယ္ႏိႈက္က အူေၾကာင္ေၾကာင္ႏိုင္လြန္းပါတယ္လို႔ ေျပာၾကမယ့္ ေဝဖန္သံုးသပ္သူေတြမ်ား ရွိေနမယ္ဆိုရင္ အဲသလိုလူမ်ိဳးေတြ ဘဝင္က်သြားေအာင္လို႔ပါ။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အာရွသားေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း အာရွလူ႔ေဘာင္ေတြ မစဥ္းစားတတ္ဘူးဆိုတဲ့ အေတြးက ေတာ္ေတာ့္ကို ေတြးခ်င္စရာ ေကာင္းေနေအာင္ ခိုင္မာေနတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္၊ အတိအက်ေျပာရင္ ခရစ္ႏွစ္ ၉၉၇ခုႏွစ္တုန္းက အာရွလူ႔ေဘာင္ေတြ ဘယ္အေျခအေနမွာ ေရာက္ေနသလဲဆိုတာ ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္။

အဲဒီ့အခ်ိန္က (ကြန္ဖ်ဴးရွပ္စ္ေတြနဲ႔ အစၥလာမ္ယဥ္ေက်းမႈေတြလို႔လည္း ေခၚလို႔ရတဲ့) တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ အာရပ္လူမ်ိဳးေတြဟာ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ၊ ေဆးပညာနဲ႔ နကၡတၱေဗဒအရာတို႔မွာ ဦးေဆာင္ေနခဲ့ၾကတယ္။ အာရပ္ေတြဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံကေန ဒႆမစနစ္နဲ႔ သုညမွ ကိုးအထိ ဂဏန္း နံပါတ္မ်ားကို ရယူခဲ့ၾကသလို တ႐ုတ္ေတြဆီကလည္း စကၠဴလုပ္နည္းကို ရခဲ့ၾကတယ္။


ကမၻာ့ပထမဆံုးတကၠသိုလ္ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္သာသာ၊ ခရစ္ႏွစ္ ၉၇၁ ခုႏွစ္က ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕မွာ တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ့အခ်ိန္မွာ ဥေရာပတိုက္ကေတာ့ “ေရာမအင္ပါယာ”ႀကီး ၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားခ်ိန္ ငါးရာစုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့တဲ့ “အေမွာင္ေခတ္”ထဲမွာ နစ္လို႔ ေကာင္းေနတုန္း။
ဝစ္လ္ဒ်ဴရန္႔ထွ္ဆိုတဲ့ သမိုင္းဆရာက “ကံၾကမၶာေခတ္”ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ အဲဒီ့ကာလကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးခဲ့ပါတယ္။

ေျခာက္ရာစု အေနာက္ဥေရာပကား အႏိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ဖ႐ိုဖရဲ ၿပိဳကြဲမႈမ်ားႏွင့္ လူမဆန္မႈမ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာျခင္းတို႔ျဖင့္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္လ်က္ ရွိခဲ့ေလသည္။ ဂႏၴဝင္ယဥ္ေက်းမႈအမ်ားစု ကလည္း တစ္ဖက္တြင္ ဆက္လက္ ရွင္သန္လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းရွင္သန္မႈအမ်ားစုမွာလည္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ မိသားစု အနည္းငယ္အတြင္း ပုန္းလွ်ိဳး ကြယ္လွ်ိဳးႏွင့္ အသက္ဆက္ေနရျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေလသည္။ လူမႈဘဝ အေျခခံမ်ားျဖစ္သည့္ ကာယပိုင္းႏွင့္ စာရိတၱပိုင္းမွာ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရာစုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ီၿပီး ႀကိဳးစား ထူေထာင္ယူရမည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္သည္အထိ ပ်က္သုဥ္းလ်က္ရွိေလသည္။ အကၡရာစာေပကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈ၊ အႏုပညာအေပၚ သက္ဝင္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚတြင္ စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္မႈ၊ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္တတ္သည့္ ဦးေႏွာက္မ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ မ်ိဳးေစ့ခ်မႈမ်ားမွာကား စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလြန္းျခင္း၊ တိုင္းျပည္သစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ အေရွ႕ဥေရာပတိုက္မွ လက္တင္ဘာသာ ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္းႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပမွ ဂရိဘာသာ ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္းတို႔ၾကားတြင္ ၿပိဳလဲ က်ဆံုးသြားခဲ့ရေလသည္။

အဲသလို ေနာက္ခံအေနအထားမ်ိဳး ရွိေနခဲ့တဲ့အတြက္ ေနာက္လာမယ့္ ေထာင္စုႏွစ္ (၂၀ရာစု)မွာ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယနဲ႔ အစၥလာမ္ယဥ္ေက်းမႈေတြဟာ ေနာက္တန္းကို ေလွ်ာက်သြားၿပီး ဥေရာပကသာ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးကို လႊမ္းမိုးေလမယ့္ ပထမဆံုး ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏိုးထလာလိမ့္မယ္လို႔ အဲဒီ့အခ်ိန္ကသာ ေဟာကိန္းထုတ္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီ့ေဟာကိန္းကို အေျခအျမစ္ မရွိဘူးလို႔ ယူဆခဲ့ၾကမွာပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း လက္ေတြ႕မွာေတာ့ အဲဒီ့ အတိုင္းပဲ အတိအက်ႀကီးကို ျဖစ္ခဲ့တာလည္း အမွန္ပါ။

သည္အျဖစ္အပ်က္ဟာ ႐ုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္းႀကီး ထျဖစ္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၁၆ရာစုႏွစ္ေလာက္အထိက အာရွတိုက္က တိုးတက္တဲ့ လူ႔ေဘာင္မ်ားဟာ ဥေရာပ လူ႔ေဘာင္ေတြနဲ႔ တစ္ေျပးညီ ရင္ေပါင္တန္းေနဆဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပက တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေရွ႕ကိုခုန္တက္ေက်ာ္လႊားသြားမယ့္ အရိပ္အေရာင္လည္း တစ္စက္မွကို မရွိခဲ့ဘူး။ အဲဒီ့အခ်ိန္မွာ ဥေရာပရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြက ဥေရာပရဲ႕ အစြမ္းအစေတြထက္ ပိုၿပီး ထင္ရွား သိသာေနခဲ့ပါတယ္။


ဥေရာပဟာ ကမၻာေပၚမွာ ေျမဩဇာ အေကာင္းဆံုး၊ ေရခံေျမခံ အေကာင္းဆံုး၊ သယံဇာတအေပါဆံုး ေဒသတစ္ခု မဟုတ္ခဲ့သလို လူဦးေရ ထူထပ္ သိပ္သည္းလွတဲ့ ေဒသလည္း မဟုတ္ခဲ့ဘူး။ လူဦးေရကိစၥဟာ အဲဒီ့ကာလအတြက္ေတာ့ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အင္မတန္ အေရးပါလွတဲ့ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ပါပဲ။ အဲဒီ့အခ်ိန္က ေျမႀကီးဟာ ၾကြယ္ဝမႈရဲ႕ အဓိက အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ေနခဲ့တာမို႔ လူနဲ႔ တိရစၦာန္တို႔ရဲ႕ ၾကြက္သားေတြကလည္း “အား”ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ပါ။

ဒါ့အျပင္ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ မ်က္ႏွာစာ၊ သခ်ၤာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္၊ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ အတတ္ပညာနဲ႔ တျခားနည္းပညာေတြမွာလည္း ဥေရာပက ဘာတစ္ခုမွ ထူးထူးျခားျခား ေရွ႕တန္းမွာ ေရာက္ျပေနခဲ့တာမ်ိဳးေတြ မရွိခဲ့ဘူး။ ဒါတင္မကေသးဘဲ၊ ဥေရာပဟာ အစိတ္စိတ္အျမြာျမြာ ျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္တစ္တိုက္ပါ။ ဘုရင့္ႏိုင္ငံအေသးေလးေတြ၊ တစ္ၿမိဳ႕ တစ္ႏိုင္ငံ ကြဲေနရင္းက ႏိုင္ငံေတြ ပြေနတဲ့ တိုက္တစ္တိုက္သာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
၁၅ရာစုအကုန္ေလာက္မွာဆိုရင္ ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာလက္ေအာက္မွာ ေသြးစြန္းတဲ့ ပဋိပကၡတစ္ရပ္နဲ႔ ဥေရာပတိုက္ႀကီး တစ္တိုက္လံုး ၿပိဳကြဲ ပ်က္စီးလုနီး အေျခအေနအထိေတာင္ ေရာက္ခဲ့တယ္။ ဥေရာပဆိုတာ ဗီယင္နာၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕တည္းသာ က်န္ေတာ့မယ့္ အေျခအေနပါ။

အဲဒီ့အခ်ိန္ ၁၅ရာစုအတြင္းမွာ အာရွယဥ္ေက်းမႈကေတာ့ ဘုန္းမီး ေနလ ေတာက္ပေနခဲ့တယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ တ႐ုတ္ေတြမွာ အလြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ရွိခဲ့တာကို ျပဆိုရမယ္။ အစဥ္အဆက္ အေမြခံခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ပညာ ေကာင္းစြာတတ္တဲ့ ကြန္ျဖဴးရွပ္ေတြက ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ မရွိတဲ့ တ႐ုတ္လူ႔ေဘာင္ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ သဟဇာတ မွ်မွ်တတနဲ႔ ပညာသားပါပါ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္တို႔ရဲ႕ နည္းပညာအစြမ္းကလည္း အံ့မခန္းပါပဲ။ ၁၁ ရာစုမွာကတည္းက တ႐ုတ္ေတြဟာ ခဲစာလံုးမ်ားနဲ႔ ပံုႏွိပ္တဲ့ အတတ္ပညာကို တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈ ေရစီးေၾကာင္းနဲ႔ ေဈးကြက္မ်ား တိုးပြားလာတာနဲ႔အညီ ေငြစကၠဴကို သံုးရေကာင္းမွန္းလည္း သိေနခဲ့ၾကၿပီ။ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ အံ့မခန္း တိုးတက္ေနတဲ့ သံလုပ္ငန္းဟာလည္း သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ယမ္းမႈန္႔ကို တီထြင္လိုက္ႏိုင္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ စစ္အင္အားကို ရရွိျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစခဲ့ၿပီ။

ဒါေပမယ့္လည္း အလြန္တရာ အံ့ဩစရာေကာင္းတဲ့ အေနအထားနဲ႔ပဲ၊ ေရွ႕ကို ခုန္ထြက္ တိုးေရာက္သြားတာက ဥေရာပတိုက္ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဥေရာပသားေတြရဲ႕ စိတ္အေတြးမွာ ပၪၥလက္ဆန္တာတစ္ခုခု ျဖစ္သြားခဲ့သလိုပါပဲ။ အဲဒီ့ေနာက္မွာေတာ့ တိုးတက္မႈ လိႈင္းႀကီးေတြက တစ္လံုးၿပီး တစ္လံုး တက္လာသလို “ရီေနးဆန္႔”ေခတ္မွသည္ ထိုးထြင္းသိျမင္တဲ့ေခတ္ဆီအထိ လည္းေကာင္း၊ သိပၸံေတာ္လွန္ေရးမွသည္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးဆီအထိ လည္းေကာင္း လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ထြင္းေဖာက္ တိုးတက္လာတဲ့ လိႈင္းတံပိုး အရွိန္အဟုန္ကလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။

အာရွလူ႔ေဘာင္ေတြက ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲၿပီး ေက်ာက္တံုး ေက်ာက္ဆိုင္လို မာေက်ာ ေအးခဲကုန္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဥေရာပ လူ႔ေဘာင္ေတြကေတာ့ စီးပြားေရး ဖြဲ႕စည္းမႈ ပံုစံသစ္ေတြ၊ စစ္ေရး နည္းပညာအရာမွာ တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္မႈေတြ၊ (သီးျခားႏိုင္ငံတစ္ခုစီအေနနဲ႔ ေရတြက္ရင္ အားလံုး မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ) တစ္တိုက္လံုးအေနနဲ႔ ျခံဳငံုမိတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ဗဟုဝါဒနဲ႔ “ဥေရာပ ေကာင္းစားမႈ”လို႔ ေခၚလို႔ရတဲ့ ေခတ္တစ္ေခတ္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အီတလီ၊ ၿဗိတိန္နဲ႔ ေဟာ္လန္ႏိုင္ငံတို႔က တတ္သိပညာရွင္မ်ားရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ အေနအထားမ်ား စတင္မႈတို႔ေၾကာင့္ အားလံုးရဲ႕ ေရွ႕ကို တစ္ဟုန္ထိုး တိုးထြက္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။

သည္အေရးပါလွတဲ့၊ တိုးတက္မႈကို အဆံုးအျဖတ္ေပးေလတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ိဳးေတြက ဘယ္အာရွ လူ႔ေဘာင္ထဲမွာမွ ျဖစ္မလာခဲ့ဘူး။ ဒါ့အျပင္ သည္ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုမွ မပတ္သက္သလိုဘဲ ေတာင့္ခံေနခဲ့တဲ့အတြက္ ကမၻာ့ဇာတ္ခံုအလယ္ဆီကို ဥေရာပက တိုးဝင္သြားခ်ိန္မွာ အာရွကေတာ့ ေတာင့္ေတာင့္ႀကီးပဲ ရပ္က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၆ ရာစုႏွစ္မွာ စတင္လာတဲ့ ကိုလိုနီ နယ္ေျမသစ္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းနဲ႔ ၁၉ ရာစုမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးဟာ လႊမ္းမိုး ျခယ္လွယ္ ႏိုင္အားလွတဲ့ ဥေရာပရဲ႕အေနအထားကို ပိုမိုတိုးတက္ေစခဲ့သလို ပိုမိုခိုင္မာေစခဲ့တာလည္း အမွန္ပါပဲ။


လူဦးေရ သံုးသန္းသာ ရွိတဲ့ စကၤာပူႏိုင္ငံက ကြ်န္ေတာ္လိုလူအတြက္  ကြ်န္ေတာ္တို႔ စကၤာပူလိုပဲ လူဦးေရပမာဏ နည္းပါးလွတဲ့ ေပၚတူဂီလို ႏိုင္ငံေပါက္စနေလးတစ္ခုက သူ႔ထက္ ပိုလည္းႀကီးမား၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ ပိုလည္း ထြန္းကားခဲ့တဲ့ ဂိုအာ၊ မကာအိုနဲ႔ မလကၠာတို႔လို ေနရာသစ္ေတြကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ခဲ့တာဟာ တကယ့္ကို အံ့ဘြယ္တစ္ခု ျဖစ္လို႔ေနတယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္႔ကို ထူးျခားဆန္းက်ယ္လွတဲ့ စြမ္းပကားတစ္ရပ္ပါပဲ။ သည့္ထက္ ပိုၿပီး ထူးျခားဆန္းက်ယ္ေနတာက နယ္ေျမသစ္ေတြကို အဲသလို သိမ္းပိုက္တဲ့ အခ်ိန္က ၁၅၀ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြ ျဖစ္ေနတာပါ။

ေပၚတူဂီနယ္ခ်ဲ႕ေတြရဲ႕ေနာက္ကိုမွ စပိန္ေတြ၊ ဒတ္ခ်္ေတြ၊ ျပင္သစ္ေတြနဲ႔ ေနာက္ဆံုးမွာ ၿဗိတိသွ်ေတြက လိုက္ခဲ့ရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရာစုႏွစ္ သံုးစုနီးပါး ရွည္ၾကာခဲ့တဲ့ သည္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အာရွလူ႔ေဘာင္၊ အာရွသားတို႔ဟာ အညံ့ခံေနခဲ့ၾကၿပီး သူတို႔ထက္ ပိုမိုေသးငယ္တဲ့ လူ႔ေဘာင္ရဲ႕ ဝါးမ်ိဳမႈနဲ႔ နယ္ခ်ဲ႕သိမ္းပိုက္မႈကို အသာတၾကည္ ခြင့္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

သည္အထဲမွာမွ ႏွလံုးနာစရာ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ႐ုပ္ပိုင္းအရတင္ နယ္ခ်ဲ႕လႊမ္းမိုးခံလိုက္ရတာ မဟုတ္ဘဲ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရပါ နယ္ခ်ဲ႕ လႊမ္းမိုးခံလိုက္ရတဲ့အျဖစ္ပါ။ (ေတာင္အာရွက ကြ်န္ေတာ့္ ဘိုးေဘးဘီဘင္ အမ်ားအျပားအပါအဝင္) အာရွသား အမ်ားအျပားဟာ ဥေရာပသားေတြနဲ႔ ယွဥ္မယ္ဆိုရင္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို သိမ္ဖ်င္းတဲ့ လူသားေတြလို႔ ယံုၾကည္စ ျပဳကုန္ၾကပါတယ္။ သည္တစ္ခ်က္တည္းနဲ႔တင္ ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳး ေထာင္ေပါင္း အနည္းငယ္ေလာက္က ေတာင္အာရွရဲ႕ ကုေဋနဲ႔ ခ်ီတဲ့ လူအမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ရဲ႕ အေျဖဟာ ရွင္းေနပါေတာ့တယ္။

သည္ေနရာမွာ အျငင္းပြားစရာ အခ်က္အလက္တစ္ခု တင္ျပခြင့္ျပဳၾကမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ေျပာလိုက္ခ်င္ေသးတာကေတာ့ သည္စိတ္ဓာတ္ေရးရာ နယ္ခ်ဲ႕လႊမ္းမိုးခံရတဲ့အျဖစ္ဟာ အာရွတိုက္ကေန အၿပီးအျပတ္ ေပ်ာက္ကြယ္ ပ်က္သုဥ္း မသြားေသးပါဘူး၊ အာရွလူ႔ေဘာင္ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အဲဒီ့ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္က လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ႐ုန္းကန္ ႀကိဳးစားေနရဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ကေန႔ကာလလို ၂၁ရာစုကို လွမ္းျမင္ေနရတဲ့ အခ်ိန္အခါမွာေတာင္၊ အာရွတိုက္ကို ပထမဆံုး ေရာက္ရွိလာတဲ့ ေပၚတူဂီနယ္ခ်ဲ႕ေတြ ေရာက္ရွိခဲ့ခ်ိန္က စတင္ ေရတြက္မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ဝ ၾကာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာင္ ကေန႔ကာလ ဥေရာပနဲ႔ ေျမာက္အေမရိကတိုက္မွာ ရွိေနတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အဆင့္အတန္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ့အေနအထားကို ရရွိ ခံစားေနတဲ့ အာရွ လူ႔ေဘာင္ဆိုလို႔ တစ္ခုမွ တစ္ခုတည္း၊ ကြ်န္ေတာ္ ထပ္ေျပာပါရေစ၊ အဲသလို ဥေရာပနဲ႔ ေျမာက္အေမရိကတိုက္ကို မီတဲ့ အာရွလူ႔ေဘာင္ဆိုလို႔ တစ္ခုဆို တစ္ခုတည္းပဲ ရွိပါေသးတယ္။

အာရွတိုက္မွာ ပထမဆံုး ႏိုးထလာတာက ဂ်ပန္ေတြရဲ႕ အသိစိတ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာ ေမဂ်ီျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အာရွတိုက္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ပထမဆံုး ထည့္သြင္း စဥ္းစားခဲ့ၾကၿပီး ဥေရာပနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အရာသြင္းခဲ့တာဟာလည္း အဂၤလိပ္-ဂ်ပန္ မဟာမိတ္ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ၁၉၀၂ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အာရွသားေတြ စဥ္းစားတတ္တယ္ဆိုရင္ ဘာျဖစ္လို႔ ကေန႔အခ်ိန္အခါ မွာ အာရွလူ႔ေဘာင္တစ္ခုတည္းကသာ အေနာက္တိုင္းကို အမီလိုက္ႏိုင္ေနတာလဲ။

သည္အေနအထားမွာ ကြ်န္ေတာ့္ေမးခြန္းအတြက္ “ဟင့္အင္း၊ မစဥ္းစားတတ္ဘူး”ဆိုတဲ့အေျဖကို ထုတ္ခ်င္ ထုတ္လို႔ရေအာင္ ကြ်န္ေတာ္ ေတြးျပလိုက္တာပါ။ “အာရွသားေတြစဥ္းစားတတ္ကဲ့လား”ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို “ဟင့္အင္း”လို႔ ေျဖခ်င္တဲ့ ပရိသတ္အေနနဲ႔ အဲဒီ့အေျဖအတြက္ အက်ိဳးအေၾကာင္းေတြလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

အင္း… သိပ္စဥ္းစားတတ္သေပါ့ဗ်ာ

အခုတစ္ခါ “အာရွသားေတြ စဥ္းစားတတ္ကဲ့လား”ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို “အင္း”လို႔ ေျဖခ်င္ ေျဖလို႔ရေအာင္ ျငင္းခ်က္ေလးေတြ ဆြဲခြင့္ျပဳၾကေစလိုပါ တယ္။

ပထမဆံုးအခ်က္ကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္မွ်အတြင္းမွာ စီးပြားေရးအေျခအေနေတြ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အေရွ႕အာရွ လူ႔ေဘာင္မ်ားရဲ႕ အစြမ္းအစပါပဲ။ က်န္တဲ့ အာရွႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ပံုတူကူးလို႔ မရခဲ့ၾကေပမယ့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈက အာရွရဲ႕ မညီမွ်မႈအေပၚ ဒီလိႈင္းမ်ားလို အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တျဖည္းျဖည္း ႐ိုက္ခတ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈ ေနာက္ကို ေကာက္ေကာက္ပါ ေအာင္လိုက္လာတဲ့ ပထမဆံုးအသုတ္ကေတာ့ “က်ားေလးေကာင္” (ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထိုင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္နဲ႔ စကၤာပူ)ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သည္က်ားေလးေကာင္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈက တျခား ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြ၊ အထူးသျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွာလည္း သည္လို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းအစေတြ ရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္လာေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ သည့္ေနာက္မွာေတာ့ အဲဒီ့ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ေနာက္ကို တ႐ုတ္ျပည္က ေစြ႕ခနဲ ေကာက္လိုက္လာတဲ့အျပင္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ မတိုင္ခင္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ေက်ာ္တက္ၿပီး ကမၻာ့အၾကြယ္ဝဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အစြမ္းကိုေတာင္ ရရွိေနပါၿပီ။

သိပ္ကို အံ့ဩစရာေကာင္းတာကေတာ့ အဲဒီ့ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕အရွိန္အဟုန္ပါပဲ။ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးကို ႏွစ္ဆတိုးေအာင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ (၁၈၃၉ခုႏွစ္က စလို႔) ၄၇ ႏွစ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ (၁၈၈၀ျပည့္ လြန္ႏွစ္ေတြကစလို႔) ၃၃ ႏွစ္ အားထုတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲသလို ႏွစ္ဆ တိုးတက္လာေအာင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက ၁၇ႏွစ္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ၁၁ႏွစ္နဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဆယ္ႏွစ္ပဲ အားစိုက္လိုက္ရတာ အထင္အရွားပါ။

အားလံုး ျခံဳေျပာမယ္ဆိုရင္ ၁၉၆၀ ကေန ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္းမွာ အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ မယံုႏိုင္စရာေကာင္းလွတဲ့ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားဟာ တျခား ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားထက္ ပိုၿပီး ျမန္ဆန္ ခိုင္မာေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ပ်မ္းမွ်အေနနဲ႔ အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ အဲဒီ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ တစ္ႏွစ္ကို အသားတင္ ဝင္ေငြ တိုးတက္မႈ ငါးဒႆမ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနခဲ့ၿပီး လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံေတြ၊ ဆဟာရတြင္း အာဖရိကႏိုင္ငံေတြတင္မကဘဲ အိုအီးစီဒီလို႔ေခၚတဲ့ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕အစည္းဝင္ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္မွ ႏွစ္ဒႆမ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

စာေမးပြဲတစ္ခုမွာ အမွတ္ေကာင္းေကာင္း ရတယ္ဆိုတာ ကံေကာင္းလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ အမွတ္ေကာင္းဖို႔အတြက္ ဉာဏ္ေကာင္းဖို႔လိုသလို အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ဖို႔ကလည္း လိုပါတယ္။ အလားတူပဲ၊ စီးပြားေရး ေကာင္းလာဖို႔အတြက္၊ အထူးသျဖင့္ အာရွတိုက္မွာ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ႏႈန္းထားမ်ိဳးနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိဖို႔အတြက္လည္း ကံေကာင္းလို႔ အေျခာက္တိုက္ ထျဖစ္လာတာမဟုတ္ပါဘူး။ သည္လို ေအာင္ျမင္လာမႈဟာ ဉာဏ္ေကာင္းတာကိုေရာ၊ ဝီရိယရွိတာကိုပါ အတိအလင္း ထင္ဟပ္ေနပါတယ္။

ၿပီးေတာ့လည္း အာရွတိုက္မွာ အတိအလင္း ျမင္ခဲ့ရတဲ့ စီးပြားေရး ေပါက္ကြဲမႈႀကီးရဲ႕ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ အတိုင္းအဆဟာ လူ႔သမိုင္းမွာ တစ္ခါဖူးမွ မေပၚေပါက္ခဲ့ဘူးေသးတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အေလးအနက္ထားၾကဖို႔ သည္ေနရာမွာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ စီးပြား ေရးပါရဂူခ်ဳပ္ ဂ်ိဳးဇက္ဖွ္ဂလစ္ထ္ဇ္က “အာရွေဝါလ္စထရိထ္”ဂ်ာနယ္ထဲက သူ႔ေဆာင္းပါးထဲမွာ သည္အမွန္တရားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖမ္းဆုပ္ျပခဲ့ပါ တယ္။


အေရွ႕အာရွရဲ႕ “တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္”က တကယ္ပါ။ အေရွ႕အာရွရဲ႕ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို သမိုင္းရဲ႕ အထူးျခားဆံုး၊ အေျပာင္ေျမာက္ဆံုး ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ့ ေအာင္ျမင္မႈက သယ္ေဆာင္လာတဲ့၊ တစ္မ်ိဳးသားလံုး အသားတင္ ဝင္ေငြတိုးတက္မႈဟာ အသက္ရွည္ရွည္ ေနႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ပိုေကာင္းလာတဲ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရး အေျခအေနေတြ ပါဝင္ေနတဲ့ အာရွသား ကုေဋကုဋာ မ်ားစြာရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္အတန္းေတြ တိုးတက္ျမင့္မားလာမႈနဲ႔တင္ ထင္ရွားေနခဲ့ပါၿပီ။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ တျခားအာရွသား သန္းေပါင္းမ်ားစြာဟာလည္း ဆင္းရဲတြင္းကေန သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဆယ္တင္ႏိုင္လာၾကၿပီး အခုအခ်ိန္မွာဆိုရင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ ကိုယ္ငနဲ႔ ဘဝကို ရင္ဆိုင္ ရဲဝံ့ေနၾကပါၿပီ။ သည္ေအာင္ျမင္မႈေတြဟာ အစစ္အမွန္ေတြ ျဖစ္သလို ေလာေလာဆယ္ ၾကံဳေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေရးအခင္းထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ ခိုင္မာတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။


အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ဦးေဆာင္ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားမွာတင္မကဘဲ၊ မိခင္ႏိုင္ငံမ်ားက တကၠသိုလ္မ်ားမွာပါ ထူးခြ်န္ ေပါက္ေျမာက္ေနတဲ့ အေရွ႕ အာရွပညာရွင္မ်ားနဲ႔ စာသင္သားမ်ားရဲ႕ အစြမ္းအစမ်ားေၾကာင့္ အေရွ႕အာရွ သားတို႔ရဲ႕ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈဟာ ဆတက္ထမ္းပိုး တိုးတက္လာခဲ့ရျပန္ေသးတယ္။ ကေန႔ကာလမွာ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္မ်ားက ေမြးထုတ္လိုက္တဲ့ အေတာ္ဆံုးေက်ာင္းသား အမ်ားအျပားဟာ အာရွဇာတိသားေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ မိမိရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အစဥ္အလာတို႔အေပၚ မိမိကိုယ္တိုင္ ယံုၾကည္ သက္ဝင္မႈနဲ႔ ေလးစားမႈမ်ား ရွိေနဖို႔အတြက္ ပညာေရး ထူးခြ်န္မႈဟာလည္း မရွိမျဖစ္ လိုအပ္လွတဲ့ အရည္အေသြးတစ္ရပ္ပါပဲ။


ေျပာင္ေျပာင္ေျပာၾကစတမ္းဆိုရင္၊ အာရွသားေတြဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ယွဥ္လိုက္ရင္ သိမ္ငယ္ ညံ့ဖ်င္းသူေတြ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို အာရွသား အမ်ားစု ကိုယ္တိုင္က သတိျပဳမိလာၾကတဲ့အထိ ႏိုးၾကားလာၾကၿပီလို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ အေနာက္တိုင္းသား အမ်ားစုကေတာ့ သည္အေျပာင္းအလဲကို လက္ခံ ႀကိဳဆိုရေကာင္းမွန္း မသိၾကပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔က အာရွသားေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာ မၾကာေသးခင္တစ္ခ်ိန္အထိ ကိန္းေအာင္း ေနခဲ့တဲ့ သိမ္ငယ္စိတ္ကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ၾကမွာ မဟုတ္လို႔ပါပဲ။


“အာရွသားေတြ စဥ္းစားတတ္ကဲ့လား”ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို “အင္း”လို႔ ေျဖဖို႔ အတြက္ ဒုတိယ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အာရွစိတ္ဓာတ္ အမ်ားအျပားမွာ အေရးပါလွတဲ့ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ ေပၚလာေနလို႔ပါပဲ။ အရင္က ရာစုႏွစ္ေတြနဲ႔ ခ်ီၿပီး အာရွသားေတြ ယံုခဲ့တာက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အေနာက္တိုင္းကို အမီလိုက္မွ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ပါပဲ။ ေမဂ်ီ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ “ယူကီအီခ်ီ ဖူကူဇာဝါ”က ၁၉ ရာစု အေႏွာင္းပိုင္း ကာလမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားဆီက သင္ယူမွတ္သားရမယ္လို႔ ေျပာလိုက္ရင္း သည္သေဘာထားကို အတိအလင္း ခံယူေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဆြန္ယက္ဆင္လို၊ ဂ်ဝါဟာလာေန႐ူးတို႔လို အျခားေသာ အာရွတိုက္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားကလည္း သည္အေျခခံ သေဘာထားကို တစိုက္မတ္မတ္ လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့ၾကတယ္။

ကေန႔ကာလ အာရွသားတို႔ရဲ႕ စိတ္အစဥ္မွာေတာ့ အဲဒီ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆက ေခတ္ေနာက္မွာ က်န္ခဲ့ၿပီ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ပံုတူ ကူးခ်စရာ မလိုဘဲ ကိုယ့္လမ္း ကိုယ့္ဘာသာ ထြင္ေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့ အရည္အေသြးေတြ အာရွသားေတြဆီမွာ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အျမင္က အာရွသား အမ်ားအျပားရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ကိန္းဝပ္လို႔ လာေနပါၿပီ။ သည္အေတြးအေခၚ အေျပာင္းအလဲဟာ ျဖည္းျဖည္းနဲ႔မွန္မွန္ ျဖစ္ေပၚေနတာပါ။


လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္ေလာက္ဆီအထိကေတာ့ အေနာက္တိုင္း လူ႔ေဘာင္ဟာ ေတာင္ထိပ္ေပၚက အားက်စရာ အေနအထားမွာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ အေအာင္ျမင္ဆံုး လူ႔ေဘာင္ဆိုတာ သူတို႔လူ႔ေဘာင္မွလို႔ ထင္ျမင္ခ်င္စရာ ေကာင္းေနခဲ့တယ္။ စီးပြားေရးအရ ၾကြယ္ဝတယ္၊ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္တယ္၊ လူမႈေရး မွ်တၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိတယ္၊ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္း သန္႔စင္တယ္၊ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ႏိုင္ငံသားေတြအားလံုးအေနနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ ရပ္တည္ ရွင္သန္ႏိုင္တဲ့ အေကာင္းဆံုး ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ရွိေနတယ္လို႔ေတာင္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီ့လူ႔ေဘာင္ေတြဟာ ေျခာက္ျပစ္ကင္း သဲလဲစင္ေတာ့ မဟုတ္ေပဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ျပင္ပက တျခားလူ႔ေဘာင္ေတြနဲ႔ ယွဥ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အထက္စီးက ေနလို႔ရေအာင္ကို သာလြန္ ေကာင္းမြန္ေနခဲ့တာလည္း အမွန္ပဲ။ မၾကာေသးခင္ ကာလတစ္ခုအထိက ဆင္ျခင္ဉာဏ္ရွိတဲ့ ဘယ္ အာရွသား ပညာတတ္ရဲ႕ႏႈတ္ကမွ “သည္လမ္းေၾကာင္းကို လိုက္ဖို႔ မလိုပါဘူးကြာ”ဆိုတဲ့ စကားမ်ိဳး ထြက္လာဖို႔ အင္မတိ အင္မတန္ ခဲယဥ္းလွပါတယ္။ အခုေနအခါမွာေတာ့ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း၊ လူေရွ႕သူေရွ႕မွာ မဟုတ္ရင္ေတာင္ တစ္ေယာက္တည္း တိတ္တိတ္ ႀကိတ္ၿပီးေတာ့ေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ သည္လမ္းေၾကာင္းကို လိုက္ဖို႔ မလိုဘူးဆိုတာ ေတြးလာၾကပါၿပီ။

တစ္ဖက္ကလည္း အေနာက္တိုင္းလူ႔ေဘာင္ေတြဟာ သူတို႔နဲ႔ ၿပိဳင္ဖက္ တျခား အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံေတြထက္ ပိုၿပီး ေအာင္ျမင္ေနဆဲျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကလည္း အျငင္းပြားစရာ မရွိပါဘူး။ အေနာက္တိုင္း တကၠသိုလ္ေတြ၊ ကဝိပုေရာဟိတ္ေတြနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ မ်က္ႏွာစာစတဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွာ သူတို႔ေတြရဲ႕ ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္မႈေတြကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဆဲပါပဲ။

ပမာေဆာင္ရရင္ အေနာက္ႏိုင္ငံ ဂီတေလာကမွာ ထူးခြ်န္လွတဲ့ အာရွသား အျပည့္နဲ႔ ျဖစ္ေနတာမွန္ေသာ္ျငားလည္း ဘယ္အာရွသံစံုတီးဝိုင္းကမွ အေနာက္တိုင္း သံစံုတီးဝိုင္းႀကီးေတြကို ယွဥ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသးပါဘူး။

ဒါေပမယ့္လည္း အေနာက္တိုင္း လူ႔ေဘာင္အမ်ားအျပားကို ထိုးႏွက္ေနတဲ့ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားရဲ႕ အတိုင္းအဆနဲ႔ အတိမ္အနက္ကို ၾကည့္ၿပီး အာရွသားေတြဟာ ထိတ္လန္႔လို႔ ေနၾကပါတယ္။ ေျမာက္အေမရိကမွာဆိုရင္ မိသားစု အေဆာက္အအံုဆိုတဲ့ အေနအထားက သိသိသာသာကို ပ်က္ယြင္းေနတာ၊ ကပ္ေရာဂါႀကီး တစ္ခုလို ျဖစ္ပြားေနတဲ့ မူးယစ္ေဆးစြဲ ျပႆနာ၊ ရာဇဝတ္မႈေတြ၊ အေျခအေနမဲ့(ပ်ံက်)ေတြ ေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္ေတြ ဆက္လက္ တည္ရွိေနေသးတာနဲ႔ စာရိတၱပိုင္းမွာ သိသိသာသာ ယိုယြင္း ပ်က္စီးေနၾကတာမ်ားဟာ အာရွသားမ်ားအတြက္ ထိတ္လန္႔စရာေကာင္းလွပါတယ္။

သည္အခ်က္ကို အေမရိကန္အစိုးရက ထုတ္ျပန္တဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြ က အတိအလင္း ေဖာ္ျပေနတယ္။ ၁၉၆၀ ကေန ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္ပြားႏႈန္းက ေလးဆ တက္လာတယ္။ (အေဖနဲ႔ အေမနဲ႔ ကြာရွင္းျပတ္စဲလိုက္ၾကလို႔) မိဘတစ္ပါးတည္းသာ ရွိတဲ့ မိသားစု အေရအတြက္က သံုးဆ တက္လာတယ္၊ အေမရိကန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ အေရအတြက္ကလည္း သံုးဆ တိုးလာခဲ့ပါတယ္။

လူမႈဖူလံုေရး အာမခံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဥေရာပသားေတြရဲ႕ တိုးတက္မႈေတြ တံု႔ဆိုင္းကုန္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ သက္ေသ မထူႏိုင္ေပမယ့္လည္း အာရွသားေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ဥေရာပသားေတြဟာ လူမႈဖူလံုေရး အာမခံခ်က္ေတြအေပၚမွာ အကိုးစားလြန္ေနတယ္လို႔လည္း တစ္ဖက္က ျမင္လာၾကၿပီး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္လည္း ျဖစ္တတ္လာၾကပါၿပီ။ တစ္ခ်ိန္က ေျမာက္အေမရိကနဲ႔ အေနာက္ဥေရာပကို အာရွသားေတြ သြားေရာက္ လည္ပတ္တဲ့အခါမ်ိဳးေတြမွာ အဲဒီ့လူ႔ေဘာင္ေတြရဲ႕ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းနဲ႔ ဘဝ အေျချမင့္မႈေတြအေပၚ သြားေရယို အားက်ခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကေန႔ကာလမွာေတာ့ အာရွသားေတြဟာ သည္လူ႔ေဘာင္ေတြကို စံနမူနာ ယူစရာ လူ႔ေဘာင္မ်ားလို႔ တယ္မထင္ၾကေတာ့ပါဘူး။ အာရွသားေတြအေနနဲ႔ သူတို႔နဲ႔မတူဘဲ သူတို႔ထက္ သာတဲ့ လူ႔ေဘာင္တစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္မွာပဲလို႔ ေတြးေတာစ ျပဳလာၾက၊ ယံုၾကည္စ ျပဳလာၾကပါၿပီ။

အာရွသားေတြရဲ႕စိတ္ေတြထဲကိုသာ အေနာက္တိုင္းသားေတြ ဝင္ၾကည့္လို႔ ရစတမ္းဆိုရင္ သူတို႔ေတြ ဘာလုပ္ၾကမလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေလးနဲ႔ စင္းစင္း ကေလး တင္စားလိုက္ရင္ ရွင္းသြားမွာပါ။

သိပ္မၾကာေသးခင္အထိက အေနာက္တိုင္းသားေတြ ကိုယ္တိုင္လည္း  လူ႔ေဘာင္အားလံုးအတြက္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆီကို သြားခ်င္ရင္ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြ ကေန႔ကာလမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေတာင္ကလပ္ဆီ သြားရာလမ္းကိုသာ ေရြးရလိမ့္မယ္လို႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေတြးျမင္ ယူဆခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူ႔ေဘာင္တိုင္းအေနနဲ႔ မဆိုစေလာက္ကေလးပဲ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္ကို အေလးအနက္ ထားေပးႏိုင္တဲ့ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္း လူ႔ေဘာင္မ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာလွ်င္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ေလွကားအတိုင္း အေပၚေရာက္ေအာင္ တက္ႏိုင္ၾကမွာလို႔ ထင္မွတ္ခဲ့ၾကတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကေန႔ကာလ အာရွသားေတြကေတာ့ သည့္ထက္ ပိုျမင္ေနၾက ၿပီ။ အေနာက္တိုင္းလူ႔ေဘာင္ အမ်ားစု ေရာက္ရွိေနတဲ့၊ သာေမာတင့္တယ္ လွတဲ့ ေတာင္ကလပ္ကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းႀကီး ျမင္တယ္။ ဒါတင္မကေသးဘဲ၊ အဲဒီ့ေတာင္ကလပ္ကို ေက်ာ္ၿပီး အာရွသားတို႔ရဲ႕ လူ႔ေဘာင္ အသိုင္းအဝိုင္းေတြကို ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္တဲ့၊ ပိုၿပီး သာယာတင့္ေမာရာ ေတာင္ထိပ္ေတြကိုပါ ျမင္လာၾကၿပီ။

အေနာက္တိုင္းသားေတြ ေရာက္ေနတဲ့ ေတာင္ကလပ္က တကယ္ေတာ့ ခရီးလမ္းဆံုး မဟုတ္ဘူး၊ ပန္းတိုင္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သိလာၾကၿပီ။ (အေနာက္တိုင္း လူ႔ေဘာင္ေတြမွာ စြဲကပ္ေနတဲ့ လူမႈေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ လိႈက္စားေရာဂါဆိုးမ်ိဳး ကိုယ့္ဆီကိုပါ ကူးမလာေစခ်င္တာမို႔) သည္ေတာင္ကလပ္ကိုျဖင့္ မျဖစ္မေန ေက်ာ္မွကို ျဖစ္ေတာ့မယ္၊ သည္ေတာင္ကလပ္ကို ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္ထိပ္က တျခား ေနရာေကာင္းေတြကို မျဖစ္မေန ရွာမွ ျဖစ္ေခ်ေတာ့မယ္လို႔ ေတြးလာၾကပါၿပီ။ သည္အေတြးအျမင္ဟာ သိပ္မၾကာေသးခင္ ကာလကမွ အာရွသားေတြရဲ႕ ႏွလံုးရင္မွာ ခိုဝင္ ကပ္ၿငိလာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အာရွသားေတြကိုယ္ႏိႈက္က သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ယံုၾကည္မႈ အသစ္ေတြ ေပၚေပါက္လာတာကို အတိအလင္း ျပဆိုေနရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။

“အာရွသားေတြစဥ္းစားတတ္ကဲ့လား”ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို “အင္း”လို႔ ေျဖဖို႔အတြက္ တတိယ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ကေန႔ကာလသာလွ်င္ အာရွသားတို႔ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးကို စတင္ လႈပ္ခတ္ ေမႊေႏွာက္လိုက္ခ်ိန္ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ မေသ႐ံုတမယ္ က်ားကုတ္က်ားခဲ အားထုတ္ေနရတဲ့ ဘဝကေန ထူထူေထာင္ေထာင္ ျဖစ္လာတဲ့ အာရွသားေတြ တစ္ေန႔တျခား တိုးပြားလာတာနဲ႔အမွ် သူတို႔ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကို စဥ္းစားဖို႔၊ စားျမံဳ႕ျပန္ဖို႔နဲ႔ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ စီးပြားေရးအရ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ရရွိလာခဲ့ပါၿပီ။

[တိုက္႐ိုက္ ဘာသာျပန္လိုက္ေတာ့ ႐ႈပ္သြားလားမသိဘူး။ ဆိုလိုတာက အူမ မေတာင့္လို႔ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈကိုယ္ အထီးမွန္း၊ အမမွန္းမသိ ျဖစ္ေနခဲ့ၾကရာက စီးပြားေရးေလးလည္း ေအာင္ျမင္လာေရာ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈကိုယ္ ျပန္ၾကည့္ရေကာင္းမွန္း၊ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရေကာင္းမွန္း သိဖို႔ အခြင့္အေရး ရလာတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာကို ေျပာလိုရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ဘာသာျပန္သူရဲ႕ စကားခ်ပ္ပါ။]

အေနာက္တိုင္းမွာလိုပဲ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာနဲ႔ ဒႆနပိုင္းဆိုင္ရာ အစဥ္အလာေတြ အာရွမွာလည္း ၾကြယ္ၾကြယ္ဝ၀ ရွိေနၿပီး အဲဒါေတြကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းလို႔ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ လူ႔ေဘာင္ေတြကို ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔ တည္ေထာင္ယူလို႔ ရမယ္ဆိုတာကို အာရွသားေတြ သတိထားမိလာေနပါၿပီ။ နာမည္တပ္ၿပီး ေျပာၾကစတမ္းဆိုရင္ အိႏၵိယနဲ႔ တ႐ုတ္တို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အေနာက္တိုင္း ပညာရွင္ေတြ ကိုယ္တိုင္က အေလးထားလာခဲ့ၾကရတာ ၾကာေတာင့္ၾကာပါၿပီ။ တစ္ဖက္ကေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဥေရာပတိုက္ရဲ႕အေမွာင္ဆံုး ေန႔ရက္မ်ားအတြင္းက ဂရိနဲ႔ ေရာမ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အာရပ္ေတြက မဆီမဆိုင္ ဝင္ေရာက္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ရသလိုပဲ၊ အခုအခါမွာ အာရွယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပခဲ့ဖူးတဲ့ အတိတ္က အသီးအပြင့္မ်ားကို အေနာက္တိုင္း ပညာရွင္ေတြကပဲ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ေဖာ္ထုတ္ေပးေနခဲ့တာလည္း အမွန္ပါပဲ။

ဥပမာျပရရင္ အာရွယဥ္ေက်းမႈေတြ ယိုယြင္း တိမ္းပါးပ်က္စီးေနခ်ိန္မွာ အေနာက္တိုင္းက ျပတိုက္ေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးေတြဟာ အာရွတိုက္က ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အႏုပညာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေနခဲ့႐ံုတင္မကဘဲ တေလးတစား တန္ဖိုးထားခဲ့ၾကတာ အထင္အရွားပါပဲ။

အာရွသားေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြကို ႏိႈက္ႏိႈက္ခြ်တ္ခြ်တ္ သိျမင္ခြင့္ရလာတဲ့အခါမွာေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးကို အလိုလို အားသစ္ေလာင္းၿပီးသား ျဖစ္ေနမွန္း၊ အားတက္ေစမွန္း သတိထားမိလာၾကပါေတာ့တယ္။ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အေနနဲ႔ “အာရွရီေနေဆာ့န္” (အာရွ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ႏိုးထမႈ)ႀကီးဟာ မလြဲမေသြ ေပၚေပါက္လာပါေတာ့မယ္။

တဟီရန္မွသည္ ကာလကတၲား၊ ဘံုေဘမွသည္ ရွန္ဟဲ၊ စကၤာပူမွသည္ ေဟာင္ေကာင္အထိ သြားလာေနတဲ့ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအေနနဲ႔ ႐ိုးရာ ဘာသာစကားနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားအေပၚ အာရွသားေတြ အရင္က မထားရွိဖူးတဲ့ ယံုၾကည္ျမတ္ႏိုးမႈနဲ႔ သက္ေရာက္ဝင္စားမႈမ်ားကို တိတိလင္းလင္းႀကီး ေတြ႕ျမင္လို႔ ေနၾကရပါၿပီ။

အာရွသားတို႔ဟာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာတာနဲ႔အညီ ပိုက္ဆံေတြလည္း သံုးႏိုင္ျဖဳန္းႏိုင္လာၾကတယ္။ ပိုက္ဆံ သံုးႏိုင္လာတာနဲ႔အမွ် ႐ိုးရာ အကေတြ၊ ဇာတ္ပြဲေတြကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းဖို႔ အာ႐ံုထားတတ္လာၾက ပါတယ္။ ကေန႔ကာလမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေနၾကရတာကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ျပန္လည္ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိေနတဲ့ မဟာအခိုက္အတန္႔ႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈအေပၚမွာ ဂုဏ္ယူရေကာင္းမွန္း သိလာၾကတဲ့ အာရွသားတို႔ရဲ႕ ဇာတိပုည ဂုဏ္မာနဟာ ထင္ရွား ျပတ္သားလွတာနဲ႔အမွ် နားလည္ ခံစားေပးဖို႔လည္း အလြန္ကို လြယ္ကူေနေအာင္ ျမင္သာထင္သာ ရွိေနပါေတာ့တယ္။

တိုတိုေျပာၾကစတမ္းဆိုရင္၊ ကြ်န္ေတာ့္ေမးခြန္းကို “အင္း”လို႔ ေျဖခ်င္ၾကသူ အာရွသားမ်ားအတြက္ ခိုင္လံုတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြက တစ္ပံုတစ္မ မကေအာင္ အမ်ားအျပား ရွိေနတယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္  အဲသလို “အင္း”လို႔ ယတိျပတ ္မေျဖၾကခင္မွာ အဲသလို ေျဖလိုၾကသူ လူႀကီးမင္းမ်ား အေနနဲ႔ “အတတ္ေျပာလို႔ေတာ့ မရဘူးေလ”ဆိုတဲ့ အေျဖအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ခဏေလာက္ စဥ္းစားၾကည့္ၾကေစခ်င္ပါေသးတယ္။ ၿပီးမွ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ၿပီး ခိုင္မာတဲ့ အေျဖတစ္ခု ထုတ္ၾကတာေပါ့။

အတတ္ေတာ့ ေျပာလို႔ မရဘူးေလ…

၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ ရင္ဆိုင္လိုက္ၾကရတဲ့ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေရးအခင္းႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ေပမယ့္လည္း အာရွသားအမ်ားစုကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေကာင္းျမင္လို႔ မဆံုးႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။ အဲသလို အေကာင္းျမင္မႈဟာ တကယ္ေတာ့လည္း က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တယ္လို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။

သည္ၾကားထဲမွာပဲ လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္ တစ္စုတိတိတုန္းက ဥေရာပသားေတြ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔၊ အဲဒီ့အခ်ိန္က ဥေရာပတစ္ခြင္လံုးမွာ အေကာင္းျမင္သူေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့ပံုတို႔အေပၚမွာ အာရွသားေတြအေနနဲ႔ သင္ခန္းစာ ယူတတ္ၾကမယ္ဆိုရင္ အလြန္႔ကို အဆင္ေျပ အသံုးတည့္မွာပါ။ “ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ”ဆိုတဲ့စာအုပ္ထဲမွာစာေရးသူ “ဇဘစ္ႏ်ဴ ဘရဇင္းစခီး”က အဲတုန္းက ကမၻာႀကီးရဲ႕ ပံုပန္းသဏၭာန္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသား ေဖာ္က်ဴးခဲ့ပါတယ္။

“ႏွစ္ဆယ္ရာစုကား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေမြးဖြားလာ၏။ ႏွစ္ဆယ္ရာစု ေမြးဖြားခ်ိန္ ေနာက္ခံကားခ်ပ္မွာလည္း သာယာတင့္ေမာလွေပသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အဓိကရ ဩဇာရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကား အေတာ္အတန္ ၿငိမ္းခ်မ္းလွေသာ အေျခအေနအေပၚတြင္ ယစ္မူးလ်က္ ရွိေနခဲ့ၾက၏။ ၁၉၀ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ အဓိကရ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌  မွီတင္းေနထိုင္သူ လူအမ်ား၏ေယဘုယ် စိတ္အခံကား အေကာင္းျမင္ျခင္း သက္သက္ျဖင့္ ၿပီးေနေလသည္။ ကမၻာ့ဩဇာ တည္ေဆာက္ ဖြဲ႕စည္းပံုကလည္း ထိုအခ်ိန္တြင္ တည္ၿငိမ္လွသည့္ ဣေႁႏၵကို ေဆာင္လ်က္ရွိေပသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တည္ရွိေနေသာ အင္ပါယာႀကီးမ်ားကလည္း ဆက္လက္ၿပီး ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပကာ လံုလံုျခံဳျခံဳ ရွိေနၾကေပ၏။”

အဲသလို ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး ရွိေနတဲ့ အေနအထားၾကားကပဲ၊ ၂၀ရာစုဟာ ဘရဇင္းစခီးရဲ႕စကားလံုးမ်ားအတိုင္း ေျပာရရင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သြား ပါေတာ့တယ္။
…လူသားမ်ိဳးႏြယ္ တစ္ရပ္လံုး၏ ေသြးထြက္သံယိုမႈ အမ်ားဆံုး၊ မုန္းတီး စက္ဆုပ္မႈ အမ်ားဆံုး ရာစုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ကေယာင္ကတမ္း ျဖစ္ရေသာ ရာစုႏွစ္၊ ဘီလူးသဘက္ဆန္ဆန္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ သတ္ၾက ျဖတ္ၾကကုန္ေသာ ရာစုႏွစ္ ျဖစ္ကုန္၏။ ရက္စက္မႈကို အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ သဏၭာန္ စုစည္းယူကာ တစ္ခါဖူးမွ မၾကံဳဖူးေသာ အတိုင္းအဆျဖင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကကုန္၏။ သတ္ျဖတ္မႈကိုလည္း အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ အတိုင္းအတာျဖင့္ စုစည္း ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကကုန္၏။ အကယ္တႏၲဳ၊  လူသားတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေသာ သိပၸံပညာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမိစၦာတို႔၏ ဝိေရာဓိက ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ ျဖစ္ခဲ့ရသလို ထိတ္လန္႔စရာလည္း ေကာင္းလွေပ၏။ သမိုင္းတြင္ တစ္ခါဖူးမွ် မၾကံဳခဲ့ဖူးေသာ အတိုင္းအဆျဖင့္ သတ္ျဖတ္မႈကို ကမၻာႏွင့္အဝွန္း က်ဴးလြန္ခဲ့ၾက၏။ သမိုင္းတြင္ တစ္ခါဖူးမွ် မၾကံဳခဲ့ဘူးေသာ အတိုင္းအဆျဖင့္ လူ႔အသက္မ်ားစြာကို ဝါးမ်ိဳ စားသံုးခဲ့ၾက၏။ သမိုင္းတြင္ တစ္ခါဖူးမွ် မၾကံဳခဲ့ဘူးေသာ အေနအထားျဖင့္ ရန္လိုလွကာ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈလည္းအလ်ဥ္း မရွိေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားအတြက္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းရန္ တစိုက္မတ္မတ္ အားထုတ္ခဲ့ၾက၏။


အာရွသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ျပန္ေမးထိုက္တဲ့ အေရးအႀကီးဆံုး ေမးခြန္းေတြထဲက ေမးခြန္းတစ္ခြန္းကေတာ့ ႐ိုး႐ိုးစင္းစင္းေလးပါ။ ေျမာက္အေမရိကနဲ႔ အေနာက္ဥေရာပမွာရွိတဲ့ ေခတ္ၿပိဳင္လူ႔ေဘာင္(ႏိုင္ငံ)မ်ား နည္းတူ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံ သြားႏိုင္မယ္လို႔ တစ္ထစ္ခ် ယံုၾကည္မႈမ်ိဳး ခိုင္ခိုင္မာမာရွိေနတဲ့ (အေနာက္တိုင္း အစုအဖြဲ႔ရဲ႕ အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္ေနတဲ့) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက လြဲရင္ ေနာက္ထပ္ အာရွလူ႔ေဘာင္(ႏိုင္ငံ) ဘယ္ႏွႏိုင္ငံ ရွိပါသလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပါပဲ။

တစ္ခုမွ မရွိဘူးလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ခုစ၊ ႏွစ္ခုစေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျဖၾကမယ္ ၾကံရင္ေတာ့ “အတတ္ေတာ့ေျပာလို႔မရဘူးေလ”ဆိုတဲ့ အေျဖဟာ ေတာ္ေတာ္ႀကီး ခိုင္လံုလာပါေတာ့မယ္။

အေနာက္တိုင္းလူ႔ေဘာင္ေတြ ရရွိခံစားေနတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ အဆင့္မ်ိဳးအထိ အမီလိုက္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားကို ေရာက္ေအာင္ ခ်ီၾကတဲ့ေနရာမွာ အာရွ လူ႔ေဘာင္မ်ားအေနနဲ႔ မလြဲမေသြ ေက်ာ္လႊားၾကရမယ့္ စိန္ေခၚမႈႀကီးေတြက ေရွ႕မွာ ဆီးတားလို႔ ေနပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ပထမဆံုး စိန္ေခၚမႈကေတာ့ စီးပြားေရးျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အလယ္ပိုင္းအထိ အေရွ႕အာရွ လူ႔ေဘာင္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေခတ္မီ ေဘာဂေဗဒပညာရဲ႕ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒေတြကို တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ၾကတယ္လို႔ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ယံုၾကည္ခဲ့ၾကတယ္။ စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ေပးခဲ့တယ္၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီးဝင္လာေအာင္ အားေပးခဲ့တယ္၊ အသံုးနဲ႔ အျဖဳန္းကို ကြဲျပားေစတဲ့ ဘ႑ာေရး မူဝါဒေတြကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျပည္တြင္း စုေဆာင္းေငြ ပမာဏေတြ တအားျမင့္တက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ စီးပြားေရးအေျခကလည္း အေတာ္ႀကီးကို ခိုင္လာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ကို စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏႈန္းထားက ခုနစ္ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီ့ထက္ ပိုတဲ့ ႏႈန္းထားနဲ႔ တက္လာခဲ့တာကလည္း ဆယ္စု ႏွစ္နဲ႔ ခ်ီေနၿပီဆိုေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ မေလးရွား ႏိုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ သူတို႔မွာျဖင့္ တကယ့္ကို ေဖာ္နည္းကား ေကာင္းေကာင္း ေတြ႕ထားၿပီလို႔ ယံုၾကည္ ယူဆလာၾကတာလည္း သဘာဝက်လွပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ ထိုင္းဘတ္ေငြ တန္ဖိုးခ်လိုက္ရျခင္းဟာ အဲဒီ့ယံုၾကည္ယူဆမႈ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ျပဆိုလိုက္သလို ျဖစ္သြားပါတယ္။ သည္ဘ႑ာေရးျပႆနာႀကီးရဲ႕ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ သည္ျပႆနာရဲ႕ အနက္အ႐ိႈင္းနဲ႔ အတိုင္းအဆကို ဘယ္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ကမွ ႀကိဳ မတြက္ႏိုင္ခဲ့တာပါပဲ။ စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာေရးသမားမ်ားဟာ သည္ျပႆနာႀကီးရဲ႕ အေျခခံ ဇစ္ျမစ္ကို ရွာေဖြၾကလို႔ ေကာင္းေနတုန္းပါပဲ။

သည္အက္ေဆးကို ေရးေနတဲ့ကာလမွာလည္း သည္စီးပြားေရးျပႆနာႀကီးကို ရွင္းလို႔ မရေသးတာမို႔ ျပႆနာ ျဖစ္ရျခင္းရဲ႕အေျခခံ အေၾကာင္းတရားေတြကို ခုေနခါမွာ ဆံုးျဖတ္ ေဖာ္ထုတ္မယ္ဆိုရင္ ေစာလြန္းလွပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြကို တြက္ခ်က္ၾကည့္တာကေတာ့ မမွားတန္ေကာင္းပါဘူး။

စီးပြားေရးမ်က္ႏွာစာမွာ အမွားေတြ အမ်ားႀကီး က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အတိုးႏႈန္းခ်င္း ကြာေနတဲ့ၾကားက ဘတ္နဲ႔ ေဒၚလာ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို အေသသတ္မွတ္တဲ့အတိုင္း ထိန္းထားဖို႔ ဆံုးျဖတ္တာမ်ိဳးပါ။ အဲေတာ့ကာ ထိုင္းစီးပြားေရးသမားေတြအေနနဲ႔က အေမရိကန္ ေဒၚလာကို ေပါေပါပဲပဲနဲ႔ ေခ်းငွားႏိုင္ၾကၿပီး ထိုင္းဘတ္ေငြနဲ႔က်ေတာ့ မတန္တဆ အတိုးေတြ ရကုန္ၾကတယ္။ ဒါဟာ (အိမ္၊ ေျမ၊ တိုက္တာလို) မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြရဲ႕ ေဈးကြက္မွာေရာ၊ အစုရွယ္ယာ ေဈးကြက္ေတြမွာပါ အဆမတန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကုန္ၾကေအာင္ လုပ္လိုက္ရာ ေရာက္သြားပါေတာ့တယ္။ သည္လိုျဖစ္ေနတာကိုက်ေတာ့ ထိန္းထားလို႔ ဘယ္လိုမွ မရေတာ့ဘူး။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႕ (အိုင္အယ္မ္အက္ဖွ္)က သည္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သတိေပးခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အဲဒီ့အခ်ိန္က ထိုင္းႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရေတြခမ်ာ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို အားေပ်ာ့ေနတာမို႔ အေျခအေနဆိုးကို ကုစားမယ့္ ေဆးခါးႀကီးကို အမ်ိဳရခက္ေနပါတယ္။ ေဆးခါးႀကီးကို အစိုးရက မ်ိဳခ်လိုက္တာနဲ႔ အစိုးရကို ေငြေၾကးအရ ပံ့ပိုးေပးေနတဲ့ ေနာက္ကြယ္က ေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြပါ မ်ိဳရမွာမို႔ပါ။ ထိုင္းႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတည္းအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားက ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးျ ပႆနာကို ျဖစ္ပြားေစခဲ့သလို မလိုလားအပ္ဘဲ အဓြန္႔ရွည္ေနေစခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္ႀကီး တစ္ခ်က္ကလည္း ႐ႈပ္ေနတဲ့ ဇာတ္ကို ပတ္ေနေအာင္ ေမႊလိုက္ျပန္ပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းလို႔ေခၚတဲ့ “ကမၻာခ်ီမႈ”ႀကီးပါပဲ။ ၁၉၉၇ နဲ႔ ၁၉၉၈ အတြင္းမွာ ရင္ဆိုင္လိုက္ၾကရတဲ့ စီးပြားေရးအေရးအခင္းက အေရွ႕အာရွက စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားကို သင္ခန္းစာ ေကာင္းေကာင္း ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ့သင္ခန္းစာကေတာ့ တစ္ခုခု ျဖစ္ၿပီေဟ့ဆိုတာနဲ႔ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ထဲအတြင္းမွာတင္ ႐ိုက္ခတ္တာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံတကာမွာေရာ၊ ကိုယ္နဲ႔ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနတဲ့ တစ္ကမၻာလံုးက အဓိက ဇာတ္ေကာင္ေတြ အားလံုးမွာပါ ထိခိုက္ကုန္တတ္တယ္ ဆိုတာကိုပါ။

အေရွ႕အာရွသားတို႔အေနနဲ႔ ဒါကို အံ့ဩတႀကီး ျဖစ္မေနသင့္ပါဘူး။ သည္လိုျဖစ္ရတာဟာ စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ေပးလိုက္ၿပီး ကမၻာ့ စီးပြားေရး နယ္ပယ္ထဲကို တိုးဝင္ ျဖန္႔က်က္လိုက္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးဆက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုးဝင ္ျဖန္႔က်က္လိုက္မႈက (လူေနမႈအဆင့္ေတြ သိသိသာသာ တိုးတက္လာတာမ်ိဳးလို) အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ရရွိလာသလို (စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲရာမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ကို လက္လႊတ္လိုက္ရတာမ်ိဳးလို) တန္ဖိုးႀကီးလွတဲ့ အရင္းအႏွီးေတြကိုလည္း ေပးဆပ္လိုက္ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ျပႆနာက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ကို လက္လႊတ္လိုက္ရတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို လက္ခံဖို႔ေဝးစြ၊ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ေတာင္ တြန္႔ဆုတ္လို႔ ေနခဲ့ၾကတယ္။ သည္အခ်က္ကို အထက္က ေျပာခဲ့တဲ့ စီးပြားေရး အေရးအခင္းႀကီးကို ရင္ဆိုင္လိုက္ရခ်ိန္မွာ အေရွ႕အာရွရဲ႕ ကနဦးတံု႔ျပန္ခ်က္ေတြက သ႐ုပ္ေဖာ္ေနပါတယ္။ သည္ျငင္းပယ္မႈက ဘာကို ျပဆိုေနသလဲဆိုေတာ့ အေရွ႕အာရွသားတို႔ရဲ႕စိတ္ႏွလံုးမွာ အမွန္တရားသစ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ေတာ္ေတာ္ႀကီး ေခတ္ေနာက္က်ေနေသးတယ္ဆိုတာကိုပါပဲ။


ထူးျခားတာတစ္ခုကေတာ့ (ကနဦးကာလမွာ အရွိတရားကို မ်က္ကြယ ျပဳ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ေနာက္) အေရွ႕အာရွ စီးပြားေရး ေဒသႏွစ္ခုဟာ အိုင္အယ္မ္အက္ဖွ္က တိုက္ေကြ်းတဲ့ ေဆးခါးႀကီးကို အျပည့္အဝ မ်ိဳခ်ခဲ့ပါတယ္။ အဲသလို မ်ိဳခ်လိုက္တဲ့အတြက္ ကမၻာနဲ႔ခ်ီၿပီး အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေနတဲ့ ေခတ္မီ ေဘာဂေဗဒ နယ္ပယ္ထဲကို ထိုးထြင္းျဖန္႔က်က္ခဲ့ၾကတဲ့ လူလတ္တန္းစားမ်ားအေနနဲ႔ အျမန္တကာ့ အျမန္ဆံုး ႏႈန္းထားနဲ႔ ျပန္လည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခု စာေရးေနတဲ့ အခ်ိန္အထိ စီးပြားေရး စိန္ေခၚမႈေတြကို အသည္းအသန္ ရင္ဆိုင္ေနပင္ ေနရေသးေသာ္ျငားလည္း ေတာင္ကိုးရီးယားနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔က  အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားမ်ားဟာ ဘ႑ာေရး ကြန္ရက္အသစ္မ်ားထဲမွာ ေကာင္းေကာင္းႀကီး အံဝင္ခြင္က် ဝင္ဆန္႔ႏိုင္ေနၿပီဆိုတာကိုေတာ့ က်က်နန ျပသေနႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။


ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးသစ္ “တာရင္ နစ္မန္ေဟမင္ဒါ”ဟာ ဆိုရင္ အေရးပါတဲ့ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးေတြမွာ သက္ေသာင့္သက္သာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး သြားလာလႈပ္ရွား ေျပာဆို ေဆာင္ရြက္ေနတတ္ခဲ့ပါၿပီ။ သူ႔ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဟာဆိုရင္ျဖင့္ ကမၻာနဲ႔ခ်ီၿပီးေမွ်ာ္ေခၚ စဥ္းစား တတ္လာတဲ့ အာရွသားတို႔ရဲ႕ ႏွလံုး စိတ္ဝမ္း အသစ္ကို ျပဆိုေနတဲ့ ေရခ်ိန္မွတ္ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္လို႔ ရပါတယ္။

၁၉၉၇-၉၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရင္ဆိုင္လိုက္ၾကရတဲ့ ဘ႑ာေရး အေရးအခင္းႀကီးေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔ဟာလည္း အေရးအခင္းဆိုတဲ့ သိုးေဆာင္း ေဝါဟာရ ကို “အႏၱရာယ္”နဲ႔ “အခြင့္အလမ္း”ဆိုတဲ့ တ႐ုတ္အကၡရာ ႏွစ္လံုးနဲ႔တြဲၿပီး တ႐ုတ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုႏိုင္တဲ့ ဉာဏ္ပညာကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အေရွ႕အာရွ လူ႔ေဘာင္ေတြဟာ အႏၲရာယ္ႀကီးလွတဲ့ အခိုက္အတန္႔ေပါင္း ေထာင္ေသာင္းမက ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရတာ ရွင္းေနပါတယ္။ သည္ ၁၉၉၇-၉၈ ဘ႑ာေရး အၾကပ္အတည္းကိုသာ စီးပြားေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ စနစ္ေတြအေပၚမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္၊ အားအင္သစ္မ်ားနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းကာ အံတု ေက်ာ္လႊားၿပီး ထိုးတက္လာၾကမယ္ဆိုရင္ ကမၻာခ်ီမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ လက္ရွိ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ အနာဂတ္ စိန္ေခၚမႈေတြကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္တဲ့ ကာကြယ္ တားဆီးေရးစနစ္ အခိုင္စားေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ သံုးစြဲႏိုင္တဲ့ ကမၻာ့ ပထမဆံုးလူ႔ေဘာင္မ်ားထဲမွာ ထိပ္ဆံုးက ပါဝင္လာေတာ့မွာလည္း မလြဲဧကန္ပါ။

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕အာရွ လူ႔ေဘာင္မ်ားအပါအဝင္ အာရွလူ႔ေဘာင္အမ်ားစုအေနနဲ႔ အေနာက္တိုင္းက ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ သဟဇာတ ရွိမႈမ်ိဳးကို ရရွိတဲ့အထိ ခရီးေပါက္ဖို႔က ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို လုပ္ယူၾကရဦးမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ (ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိေနဆဲ ေျမာက္အိုင္ယာလန္ကို ျခြင္းခ်က္ထားၿပီး ေျပာၾကစတမ္းဆိုရင္) ေခတ္ၿပိဳင္ အေနာက္တိုင္း လူ႔ေဘာင္ေတြမွာေတာ့ အာဏာသိမ္းမယ့္ အႏၲရာယ္ေတြ၊ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားမယ့္ အႏၲရာယ္ေတြဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မရွိသေလာက္ကို က်ဲပါးလွပါတယ္။

အေနာက္တိုင္း လူ႔ေဘာင္ေတြမွာ လစ္ဘရယ္လ္ ဒီမိုကရက္တစ္လို႔ ေခၚတဲ့၊ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းမႈကို စံထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခခံကို ပံုသ႑ာန္ မ်ိဳးစံုနဲ႔ လက္ခံ က်င့္သံုးေနၾကပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတို႔မွာ ရွိတဲ့ သမၼတ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံစနစ္ဟာ ၿဗိတိန္၊ ကေနဒါ နဲ႔ ဩစေၾတးလ် ႏိုင္ငံမ်ားက က်င့္သံုးေနတဲ့ “ဝက္စ္မင္စတာ”စံနဲ႔ ဆိုရင္ သိသိသာသာႀကီးကို ကြဲလြဲေနပါေသးတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က သည္ႏိုင္ငံေရး ပံုစံေတြဟာ ေျခာက္ပစ္ကင္း သဲလဲစင္တဲ့ အေနအထားမွာလည္း မရွိပါဘူး။ သည္ႏိုင္ငံေရး ပံုစံေတြေၾကာင့္ လူမႈေရး တိုးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးရတာေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးစားဖားေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားေတြပဲ နင္းကန္ ျဖစ္ထြန္းကုန္တာေတြလည္း ရွိေနဆဲပါပဲ။


တကယ့္တကယ္ ေျပာၾကစတမ္းဆိုရင္ အေနာက္တိုင္း လူ႔ေဘာင္ အမ်ားစုရဲ႕ႏိုင္ငံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ အတြင္းလိႈက္ စားေနတယ္လို႔ ေျပာလို႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲသလို အတြင္းလိႈက္ စားေနတာဟာ ေတာ္ေတာ့္ကို သက္သက္သာသာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး အေနအထားနဲ႔ လိႈက္စားတာမ်ိဳးပါ။ အဲဒီ့လူ႔ေဘာင္ေတြမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ ျပည္တြင္း လံုျခဳံမႈရွိတယ္၊ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ျခယ္ခံရမယ္လို႔လည္း တစ္စက္မွ စိုးရိမ္စရာ မရွိဘူး၊ ၿပီးေတာ့ ရွိႏွင့္ၿပီးသား ႏိုင္ငံေရး ကြန္ျခာေတြအေပၚမွာလည္း ေက်ေက်နပ္နပ္ ရွိေနၾကတဲ့ အေနအထားပါ။

အဲသလို အေနအထားမ်ိဳးမွာ ရွိေနတဲ့ အာရွလူ႔ေဘာင္ ဘယ္ႏွခုမ်ား ရွိလို႔လဲ။ ရွိတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ေတာ္ေတာ့္ကို နည္းပါးလွတဲ့ အေရအတြက္ပါပဲ။ ေနာက္ထပ္ ေသခ်ာတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္က အဲသလို အေျခအေနမ်ိုဳးကို မေဝးလွတဲ့ အနာဂတ္ကာလအတြင္းမွာ အာရွလူ႔ေဘာင္ေတြ ရရွိခံစားၾကရဖို႔ မလြယ္လွေသးဘူးဆိုတာပါ။ သည္အခ်က္ေၾကာင့္ “အတတ္ေတာ့ ေျပာလို႔ မရဘူးေလ”ဆိုတဲ့ အေျဖေလးနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ေမးခြန္းကို ဝါးတားတားေလး ျပန္ေျဖခ်င္စရာ ေကာင္းလာရျပန္တယ္။

တတိယအခ်က္ကေတာ့ လံုျခံဳေရး နယ္ပယ္မွာဆိုရင္လည္း အေနာက္တိုင္း လူ႔ေဘာင္ေတြအေနနဲ႔ က်န္တဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြအေပၚမွာ အသာစီး ရေနျပန္တာ တစ္ခုနဲ႔တင္ သူတို႔ခ်င္း သူတို႔ခ်င္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ရတဲ့ စစ္ပြဲဆိုတာ အတိတ္က အရိပ္သာျဖစ္သြားေတာ့တာပါပဲ။ သည္အတြက္ အေၾကာင္းရင္းခံကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ႐ႈပ္ေထြး နက္နဲလွပါတယ္။

အေနာက္တိုင္းလူနည္းစု အမ်ိဳးအႏြယ္ေတြအေနနဲ႔ ကမၻာ့လူဦးေရနဲ႔ ယွဥ္လိုက္တဲ့အခါ သူတို႔ရဲ႕အေရအတြက္က ဘယ္လိုမွ မေက်ာ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာကို သိလာတဲ့အျပင္ တူညီတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကို ခံစား စံစားေနၾကသူခ်င္းပဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို သိလာၾကတာလည္း ပါပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အတိတ္မွာ တိုက္ခဲ့ ခိုက္ခဲ့ၾကရတာေတြက မ်ားလြန္းမက မ်ားလာတဲ့အခါ စိတ္ပန္းလူပန္း ျဖစ္ကုန္ၾကတာလည္း ပါတယ္။

သည္ေနရာမွာ ေတာ္ေတာ့္ကို မွတ္သားစရာေကာင္းလွတဲ့အခ်က္ကို ေျပာလိုပါတယ္။ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္နဲ႔ ဂ်ာမန္တို႔ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏိုင္ငံ အႀကီးအက်ယ္ ေရကုန္ေရခမ္း တိုက္ခဲ့ၾကတဲ့စစ္ပြဲေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ ျပန္ေရတြက္ ၾကည့္ၾကမယ္ဆိုရင ္ေတာ္ေတာ့္ကို မ်ားျပားလွတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ (၂၀ ရာစုအတြင္းမွာေတာင္ ႏွစ္ပြဲ ပါေသးတယ္။) အဲ… ကေန႔ ကာလမွာေတာ့ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္နဲ႔ ဂ်ာမဏီတို႔ အခ်င္းခ်င္း စစ္ျဖစ္ဖို႔ အလားအလာဟာ သုညပါ။ ဒါဟာ ယဥ္ေက်းမႈ ျမင့္မားလာတဲ့သေဘာကို အထင္အရွား ျပဆိုေနပါတယ္။ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းမွာ ေတာ္ေတာ့္ကို ထူးျခား ထင္ရွားလွတဲ့ ေျခလွမ္း တစ္လွမ္းလို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

အိႏၵိယနဲ႔ ပါကစၥတန္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေျမာက္နဲ႔ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ ၾကားမွာလည္း စစ္ျဖစ္ဖို႔ အလားအလာ သုညျဖစ္သြားတဲ့ အေျခအေနဟာ ဘယ္ေန႔က်ရင္ ေရာက္လာမွာတဲ့လဲ။ သည္ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖကလည္း အင္း… သိပ္ေတာ့ မနီးစပ္လွေသးပါဘူးဗ်ာဆိုတာမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ ဆိုရင္ အာရွ စိတ္ႏွလံုးေတြ (ဒါမွမဟုတ္လည္း အာရွလူ႔ေဘာင္ထဲက လူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြ) ဟာလည္း အေနာက္တိုင္းအဆင့္ကို မမီေသးဘူးလို႔ ေျပာၾကရင္ လြန္အံ့မထင္ေပါ့။

စတုတၳအခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ အာရွသားေတြအေနနဲ႔ လူမႈေရး နယ္ပယ္မွာလည္း အသည္းအသန္ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနေသးတာပါပဲ။ ဥေရာပ ယဥ္ေက်းမႈမွာ ရွိေနခဲ့ဖူးတဲ့ ေျမရွင္စနစ္ကို စက္မႈေတာ္လွန္ေရးက အျပတ္ရွင္းလိုက္တဲ့အတြက္ (စီးပြားေရး လြတ္လပ္မႈ ေနာက္မွာ ကပ္ပါလာတဲ့ လူမႈေရး လြတ္လပ္မႈ အေနအထားေၾကာင့္) အေနာက္တိုင္းမွာလည္း လူမႈေရး ျပႆနာေတြ ရွိခဲ့ဖူးတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အာရွမွာလည္း အလားတူ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲ (ဝါ) ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ အာရွ လူ႔ေဘာင္ေတြအေပၚမွာ လြတ္လပ္မႈမ်ား ျပြမ္းတီးေနတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရလာမယ္၊ မရလာဘူးဆိုတာ ကံေသကမၼ အေျပာရ ခက္ေနဆဲပါပဲ။


တခ်ိဳ႕ေတြမွာဆိုရင္ ေျမရွင္ ဓနရွင္ေတြရဲ႕ အစြဲအလန္း ႀကီးလြန္းမႈေၾကာင့္ အာရွလူ႔ေဘာင္ေတြဟာ လူလူခ်င္း တကယ့္ကို ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ တန္းတူထားတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ေပၚေပါက္ မလာေအာင္ ကာကြယ္ တားဆီးသလိုေတာင ္ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ လူလူခ်င္း တကယ့္ကို ခြဲျခားမႈ မရွိဘဲ တန္းတူထားတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးဆိုတာကေတာ့ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ေမြးဖြားႀကီးျပင္းပံု၊ အဆက္အသြယ္နဲ႔ လူမ်ိဳးေရး အေျခခံေတြကို ဂ႐ုစိုက္ေနစရာမလိုဘဲ သူ႔ရဲ႕ပင္ကိုအရည္အခ်င္း အစြမ္းအစေတြအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ရွင္သန္ေအာင္ျမင္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ အျပည့္ရွိေနတဲ့ အေနအထားကို ေခၚတာပါ။

ပၪၥမနဲ႔ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ အေျခခံအက်ဆံုး အခ်က္လို႔ေတာင္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ သည္ေနရာမွာလည္း အဓိက ေမးခြန္း တစ္ခြန္းပဲ က်န္ပါတယ္။ (မိသားစုကိုအေလးထားတာ၊ အားနာတတ္တာ၊ စစ္စီတာ၊ လူမႈေရး ဓေလ့ထံုးစံေတြကို ထိန္းသိမ္းတာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအေပၚမွာ ေလးေလးစားစား ရွိတာစတဲ့) အာရွသားတို႔ရဲ႕ တန္ဖိုးရွိလွတဲ့ အစဥ္အလာ အမူအက်င့္မ်ားနဲ႔အတူ (တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ အေလးထားတာ၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး လြတ္လပ္တာ၊ တရားဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာတာနဲ႔ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အဓိကရ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေလးစားတာမ်ားလို) အေနာက္တိုင္းရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ အမူအက်င့္မ်ားကို အခ်ိဳးညီညီ ေရာစပ္ႏိုင္တဲ့ စိတ္ႏွလံုးမ်ိဳး အာရွသားေတြမွာ ရွိရဲ႕လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း အင္မတိ အင္မတန္ ႐ႈပ္ေထြး နက္နဲလွတဲ့ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ပါပဲ။

၁၉၉၇-၉၈ ခုနွစ္ ဘ႑ာေရး အေရးအခင္းအေပၚ အေနာက္တိုင္းက ေဝဖန္ သံုးသပ္ၾကသူတခ်ိဳ႕ရဲ႕ အေစာဆံုး တံု႔ျပန္ခ်က္ကေတာ့ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အာရွ အမူအက်င့္ေတြရဲ႕က်ဆံုးခန္းကို အဓိကအားျဖင့္ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ မဟုတ္မွ လြဲေရာ၊ ၁၉၉၀ျပည့္လြန္ အေစာပိုင္း ႏွစ္ေတြမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ “အာရွတန္ဖိုးမ်ား စကားေရလုပြဲ”ႀကီးက အေနာက္တိုင္းသားတို႔ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးနဲ႔ အာ႐ံုကို ေကာင္းေကာင္း ခိုက္သြားခဲ့တာလည္း ပါပါလိမ့္မယ္။ သည္စကားေရလုပြဲႀကီးအတြင္းမွာ အာရွသားတို႔ရဲ႕တန္ဖိုးထားမႈနဲ႔ အမူအက်င့္မ်ားကို ဖုတ္ၾကည္း သၿဂႋဳဟ္လိုတဲ့ အေနာက္တိုင္းသားတို႔ရဲ႕ သေဘာထားဟာ ဘြားဘြား ႀကီးေပၚခဲ့တာလည္း အမွန္ပါ။

သည္တန္ဖိုးထားမႈမ်ားနဲ႔ အမူအက်င့္ေတြရဲ႕ ခိုင္မာမႈနဲ႔ အသံုးဝင္မႈကို အမွန္တကယ္ စမ္းသပ္တဲ့အခါ သေဘာတရားေရးအရ မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕ သေဘာအရ ေျပာမွ မွ်တပါလိမ့္မယ္။ အာရွအမူအက်င့္ေတြကို တစိုက္မတ္မတ္ က်င့္သံုးမႈနဲ႔ စီးပြားေရး က်ဆံုးခန္းတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္ယူဖို႔ အားထုတ္ၾကသူမ်ားအေနအနဲ႔ မ်က္စိ စံုမွိတ္ၿပီးမွ ဆက္စပ္ယူရတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သည္ဘ႑ာေရး အေရးအခင္းႀကီးကို အာရွလူ႔ေဘာင္ေတြက တံု႔ျပန္ ရင္ဆိုင္ၾကပံုေတြက တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံၾကားမွာ လံုးလံုးႀကီးကို မတူ ကြဲျပားေနလို႔ပါပဲ။


သည္အေရးအခင္းေၾကာင့္ အလြန္အမင္း အထိခိုက္ခံရတဲ့ ႏိုင္ငံ သံု ႏိုင္ငံအနက္က (ဆိုလိုတာက အိုင္အယ္မ္အက္ဖွ္ရဲ႕အကူအညီကို ရယူရတဲ့အထိ ျဖစ္သြားတဲ့ သံုးႏိုင္ငံအနက္က) ႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကို လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းတဲ့ ေလာကဆီ ခ်ီတက္ရာမွာ ထူးခြ်န္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြအျဖစ္ အေနာက္တိုင္း ႏွလံုးသားေတြက အမွတ္ေတြ နင္းကန္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ သည္အေရးအခင္းမွာ မထိခိုက္ဆံုး ႏိုင္ငံသံုးႏိုင္ငံကေတာ့ ထိုင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္နဲ႔ စကၤာပူတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သည္ သံုးႏိုင္ငံမွာကက်ျပန္ေတာ့လည္း တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံၾကားမွာ လံုးလံုးႀကီးကို မတူ ကြဲျပားေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြနဲ႔ ရပ္တည္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ လိုရင္းကို ေျပာရရင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္နဲ႔  စီးပြားေရး အေျခမခိုင္မႈတို႔ ၾကားမွာ ျပတ္သားတဲ့ အဆက္အစပ္ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိေကာင္းပါတယ္လို႔ ဘယ္သူမွ တတ္အပ္ မေျပာႏိုင္တဲ့အျဖစ္ပါ။

အခုအခ်ိန္အထိ ျပတ္သားတဲ့ အဆက္အစပ္ကို ျပၾကစတမ္း ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရး အေရးအခင္းကို ေတာင့္ခံႏိုင္မႈတို႔ဟာ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလို႔ ဆိုတဲ့အခါ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခု၊ အယူဝါဒတစ္ခုနဲ႔ လံုးလံုး မသက္ဆိုင္ပါဘူး။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ တေရြ႕ေရြ႕တိုးဝင္ေနတဲ့ စီးပြားေရး ေခတ္သစ္မွာ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးခ်င္စိတ္ ရွိၿပီး လုပ္လည္း လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ အစိုးရမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္ဟာ သည္အခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေကာင္းဆံုး နမူနာပါပဲ။ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သီဝရီအရ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ၿပီး ေျခာက္ျပစ္ကင္း သဲလဲစင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ရွာေဖြ မေနၾကပါဘူး။  သူတို႔ရဲ႕ လူ႔ေဘာင္(ႏိုင္ငံ)အေနနဲ႔ အစဥ္တစိုက္ ေရွ႕ကို တိုးေနဖို႔အတြက္ ေန႔စဥ္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကို လက္ေတြ႕က်က် ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုသာ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစဥ္တစိုက္ ရွာေဖြေနခဲ့ၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္လူထုကလည္း တ႐ုတ္ျပည္အေနနဲ႔ ေခတ္ကို ရင္ေပါင္တန္း အမီလိုက္ရမယ့္ အခ်ိန္ကို ေရာက္ေနၿပီလို႔ ခံစားေနၾကရတဲ့အတြက္ အစိုးရရဲ႕ သည္လို လက္ေတြ႕က်မႈကိုပဲ အေလးအနက္ ေထာက္ခံေနၾကတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ဟာ ႐ိုးရာ အစဥ္အလာအရကိုပဲ အစိုးရေကာင္းကိုသာ ရွာေဖြခဲ့ၾကတယ္။ ကေခ်ာ္ကခြ်တ္ အစိုးရကို မလိုခ်င္ခဲ့ၾကဘူး။ အစိုးရေကာင္း ဆိုတာကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ၾကံဳေတြ႕ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ ဒ ါအစိုးရေကာင္းပဲဆိုတာ အလြယ္တကူ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ၾကတယ္။


အေနာက္တိုင္းမ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္ရင္ အလြတ္လပ္ အပြင့္လင္းဆံုး အေရွ႕ အာရွ လူ႔ေဘာင္အျဖစ္ ျမင္တတ္ၾကတဲ့ ဂ်ပန္ျပည္မွာေတာ့ စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ဆီ တိုးဝင္ရာမွာ အႀကီးအက်ယ္ အခက္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာကို ျပေနသလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ပြင့္လင္းမႈဟာ အဓိက မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

အေနာက္တိုင္း စိတ္ႏွလံုးေတြအေနနဲ႔ နားလည္သင့္တာတစ္ခုကေတာ့ အာရွ အမူအက်င့္ေတြ၊ အာရွတန္ဖိုးေတြကို ျပန္လည္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ အာရွသားမ်ားရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားဟာ  ႏိုင္ငံေရးစံေတြ၊ တန္ဖိုးေတြအတြက္ သက္သက္ ရွာေဖြ ႀကိဳးစားေနတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ အာရွတန္ဖိုးေတြနဲ႔ အမူအက်င့္ေတြဟာ အာရ ွစိတ္ႏွလံုးမ်ားရဲ႕ အက်ိဳးအေၾကာင္းနဲ႔ သေဘာဆႏၵမ်ားကို နက္႐ိႈင္း ႐ႈပ္ေထြးစြာ ကိုယ္စားျပဳေနပါတယ္။ အာရွသားတို႔ရဲ႕သမိုင္းဟာ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ရဲ႕ လက္ခ်က္၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ အေနာက္တိုင္းရဲ႕ စီးပြားေရးအရ လႊမ္းမိုးမႈ ဒဏ္ေတြကို လွိမ့္ေနေအာင္ ခံလိုက္ရတာေၾကာင့္ ခါးျပတ္ေနခဲ့ပါတယ္။ အဲသလို ခါးျပတ္ေနတာကို ျပန္လည္ ဆက္စပ္ယူခ်င္ၾကတာ အာရွသားတို႔ရဲ႕ ဆႏၵပါ။

နည္းပညာအရ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ကမၻာႀကီးမွာ လူလားေျမာက္လာၾကမယ့္ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေပၚမွာ ခိုင္မာျမဲျမံစြာ ရပ္တည္ရင္း ပြင့္ထြက္လာႏိုင္ၾကေစဖို႔အတြက္ မွန္ကန္ မွ်တတဲ့ အေနအထားတစ္ရပ္ကို အာရွသားေတြ ေပးခ်င္ေနၾကတယ္။ ဒါမွလည္း သည္လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔မိဘ ဘိုးဘြားေတြရဲ႕ရင္မွာ ကိန္းေနခဲ့တဲ့ တို႔အာရွသားေတြဟာ အေနာက္တိုင္းက လူေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ အနိမ့္စားေတြပါကြာဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚဆိုးႀကီးကို ပယ္ခြာႏိုင္ၾကၿပီး မိမိကိုယ္ကို ႐ိုေသ ေလးစားတတ္တဲ့၊ သိကၡာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး အသိစိတ္ေတြ ရွိလာၾကမွာပါ။ အဲသလိုသာ ျဖစ္ေစခ်င္ၾကပါတယ္။

လိုရင္းကို ေျပာရရင္ ၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ အာရွ အမူအက်င့္မ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းဟာ ပ်က္သုဥ္းသြားတဲ့ လူ႔ေဘာင္ေတြကို အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ ေမြးဖြားယူမယ္ဆိုတဲ့ သႏၷိ႒ာန္နဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံ အမူအက်င့္ေတြကို ျပန္လည္ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္တဲ့၊ နက္နဲ က်ယ္ေျပာလွတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

သည္ေနရာမွာလည္း အာရွလူ႔ေဘာင္ေတြအေနနဲ႔ ေခတ္မီ ေလာကထဲ တိုးဝင္တာကိုေရာ၊ အတိတ္နဲ႔ ျပန္လည္ ဆက္စပ္ယူတာကိုပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္၊ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘူးလို႔ ယတိျပတ္ေျပာဖို႔က တအားကို ေစာလြန္းေနပါေသးတယ္။ သည္အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္စလံုးဟာ ဧရာနႏၲ စိန္ေခၚမႈႀကီးေတြပါ။

အေနာက္တိုင္း စိတ္ႏွလံုးေတြအေနနဲ႔က်ေတာ့ အာရ ွစိတ္ႏွလံုးေတြအေပၚမွာ အသာစီးက သိသိသာသာ ရထားပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔က်ေတာ့ သူတို႔လူ႔ေဘာင္ေတြရဲ႕ တန္ဖိုးထားမႈေတြနဲ႔ အမူအက်င့္ေတြက ေခတ္မီ ကမၻာႀကီးနဲ႔ အပ္က်မတ္က် ဝင္ဆန္႔ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးမွာ နဂိုကတည္းက ရွိေနခဲ့လို႔သာ သူတို႔ေတြဟာ သူမ်ားထက္ သာေအာင္ ခုန္ပ်ံ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့တာပဲလို႔ လံုးဝဥႆံု ယံုၾကည္ထားဆဲပါပဲ။ (သိစိတ္နဲ႔ျဖစ္ေစ၊ မသိစိတ္နဲ႔ ျဖစ္ေစ) အေနာက္တိုင္း စိတ္ႏွလံုး အမ်ားအျပားကေတာ့ အေနာက္တိုင္းရဲ႕ တန္ဖိုးထားမႈ စနစ္မ်ားနဲ႔ အမူအက်င့္ေတြ မပါဘဲနဲ႔ ဘယ္ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခတ္မီ ကမၻာႀကီးထဲကို ဝင္လို႔ မရဘူးလို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ ယူဆလို႔ ေကာင္းေနၾကတုန္းပါပဲ။

အာရွလူ႔ေဘာင္ေတြအေနနဲ႔ အေနာက္တိုင္းကို ပံုတူ ကူးမခ်ဘဲ အာရွ ပံုစံေတြအတိုင္းပဲ ေခတ္မီ ကမၻာႀကီးထဲမွာ ဝင္ဆန္႔သြားမယ္၊ မဝင္ဆန္႔ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ ေကာက္ခ်က္ကိုေတာ့ အခ်ိန္ကသာ အဆံုးအျဖတ္ ေပးသြားပါလိမ့္ မယ္။ သည္လိုအားထုတ္ၾကရမွာ ေအာင္ျမင္မႈရမယ္၊ မရဘူးလို႔ ေျပာဖို႔ ေစာလြန္းေနေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ “အာရွသားေတြစဥ္းစားတတ္ကဲ့လား”ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေျဖရာမွာ “အတတ္ေျပာလို႔ေတာ့ မရဘူးေလ”ဆိုတဲ့ အေျဖက သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္လို႔ ေနျပန္တယ္။

နိဂံုး

ရွင္းေနတာတစ္ခုကေတာ့ ၂၁ ရာစုႏွစ္နဲ႔ ေထာင္စုႏွစ္ အသစ္ဟာ အာရွ လူ႔ေဘာင္ေတြကို အႀကီးအက်ယ္ စိန္ေခၚလို႔ေနပါၿပီ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ဝ အတြင္း အခ်ိန္ကာလ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ အာရွလူ႔ေဘာင္ေတြဟာ အေနာက္တိုင္း လူ႔ေဘာင္မ်ားရဲ႕ေနာက္ေတာ္ပါးမွာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပ်ပ္ဝပ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။

အေနာက္တိုင္းကို အမီလိုက္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵက အားလံုးမွာ ျပင္းျပင္းျပပ ႀကီးကို ရွိေနတာလည္း အမွန္ပါ။ အဲသလို အမီလိုက္ႏိုင္တဲ့အခါက်မွသာ “အာရွသားေတြ စဥ္းစားတတ္ကဲ့လား”ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖမွန္က ထြက္လာမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အမီ မလိုက္ႏိုင္မခ်င္းကေတာ့ အာရွသားေတြ အေနနဲ႔ မိမိတို႔ကိုယ္ကို သည္ေမးခြန္းကိုသာ အဖန္တလဲလဲ ျပန္ေမးရင္း သတိေတြ အထပ္ထပ္ ေပးေနရပါလိမ့္မယ္။

“အာရွသားေတြ စဥ္းစားတတ္ကဲ့လား”ဆိုတဲ့ အေျဖကို အာရွသားေတြ ကိုယ္တိုင္ပဲ ေျဖမွရမွာပါ။

တျခားဘယ္သူကမွ ဝင္ေျဖေပးလို႔ မရႏိုင္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။


(ၿပီးပါၿပီ)

စာမူခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ ၁၃၆/၂၀၀၄(၁၂) နဲ႔  ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ အတၱေက်ာ္ ရဲ႕ “အာရွသားမ်ား စဥ္းစားႏိုင္ေစ” စာအုပ္ထဲက ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတာပါ။

မူရင္း စာေရးဆရာ ကီရိွဳးရ္ မာဘူဘာနီရဲ႕ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္

ဒႆနိကေဗဒနဲ႔ သမိုင္းေက်ာင္းေတာ္သားျဖစ္တဲ့ ကီ႐ိႈးရ္ မာဘူဘာနီဟာ Foreign Affairs, the National Interest, the New York Times, the Wall Street Journal အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုင္းတပါးက ထုတ္ေဝတဲ့ အဓိကရ ဂ်ာနယ္ေတြနဲ႔ သတင္းစာေတြမွာ အက်ယ္တဝင့္ ေရးသားေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မက Davos, Williamsburg, Dichley, IISS meeting စသည္တို႔ အပါအဝင္ အဓိကရ ႏိုင္ငံတကာ ညီလာခံေတြမွာ တက္ေရာက္ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ေနသူလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေတြကို သူကိုယ္တိုင္က စိတ္ဝင္စားလို႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အလုပ္တာဝန္အရ လုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။

အသက္ေမြးမႈအရ မာဘူဘာနီဟာ အရပ္ဘက္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ကတည္းက စကၤာပူ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွာ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ထမ္းခဲ့သူ သံတမန္တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ကေမၻာဒီးယား၊ မေလးရွား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ကုလသမဂၢတို႔ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ အမႈထမ္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ စကၤာပူႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ မူဝါဒေရးရာ ပင္တိုင္ အတြင္းဝန္အျဖစ္လည္း ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ကေန ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

မာဘူဘာနီဟာ စကၤာပူႏိုင္ငံ ဝန္ထမ္းေကာလိပ္ရဲ႕ ပထမဆံုး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွပညာသိပၸံ၊ မူဝါဒပညာသိပၸံ၊ လီကြမ္ယု လဲလွယ္ေရး ဖွဲလားရွစ္ပ္နဲ႔ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ နည္းပညာ ေလ့လာေရးသိပၸံတို႔အပါအဝင္ စကၤာပူႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ သိပၸံတကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ပုေရာဟိတ္ႀကီးမ်ား ဦးစီးတဲ့ အဖြဲေတြမွာလည္း သူ အမႈထမ္းခဲ့ပါတယ္။

၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွာ သမၼတကေပးအပ္တဲ့ ပညာသင္ဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ခံလိုက္ရတဲ့အတြက္ စကၤာပူတကၠသိုလ္ (ယခု စကၤာပူအမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္)မွာ မာဘူဘာနီဟာ ဒႆနိကေဗဒပညာကို သင္ယူခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဒႆနိကေဗဒပညာနဲ႔ပဲ ကေနဒါႏိုင္ငံ ဒါလဟိုဇီတကၠသိုလ္က ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အဲဒီ့တကၠသိုလ္ကပဲ မာဘူဘာနီ႔ကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘြဲ႕ အပ္ႏွင္း ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ၁၉၉၁-၉၂ အတြင္းမွာတုန္းကလည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဟားဗွာ့ဒ္တကၠသိုလ္၊ ႏိုင္ငံတကားေရးရာ ဗဟိုဌာနမွာ ပညာရွင္ပါရဂူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေသးတယ္။


ေလာေလာဆယ္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ႐ံုးစိုက္တဲ့ ကုလသမဂၢ ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ မစၥတာ မာဘူဘာနီဟာ  စကၤာပူႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ကေနဒါႏိုင္ငံအတြက္ စကၤာပူႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဝန္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီး အျဖစ္ ပူးတြဲတာဝန္ကိုလည္းေကာင္း ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။

အထက္က ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ဟာ မူရင္းစာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၇ႏွစ္က ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔စာအုပ္ကို ျမန္မာျပန္ ထုတ္ေ၀အၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စကၤာပူ သံအမတ္ႀကီးက သည္စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေတြ႕သြားခဲ့တယ္။ သည္အခ်ိန္မွာ မစၥတာ မာဘူဘာနီက စကၤာပူႏိုင္ငံကို ျပန္ေရာက္ေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေတြ႕ခြင့္ရတဲ့ စကၤာပူ သံအမတ္ႀကီးနဲ႔လည္း ခင္မင္ရင္းႏွီးတယ္လို႔ သိရတာေၾကာင့္ သံအမတ္ႀကီးကတစ္ဆင့္ မစၥတာ မာဘူဘာနီ႔ထံ ကၽြန္ေတာ္ ဘာသာျပန္ထားတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္နဲ႔ သူ႔ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူဘဲ ဘာသာျပန္ခဲ့တာကို ခြင့္လႊတ္ဖို႔အေၾကာင္း ေတာင္းပန္စာတစ္ေစာင္ကို ပို႔ေပးခဲ့ေပမယ့္ သူ႔ဆီက ဘာမွ အေၾကာင္းျပန္မလာပါဘူး။ (ေရႊမို႔ အဖက္မလုပ္ခ်င္တာမ်ားလားေတာ့ သူကိုယ္တိုင္မွပဲ သိပါမယ္)

သို႔ေသာ္ သံအမတ္ႀကီးကေတာ့ မစၥတာ မာဘူဘာနီရဲ႕ ေနာက္ထပ္စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္တဲ့ “မသိသားဆိုးရြားမႈ ေခတ္အလြန္”ဆိုတဲ့ စာအုပ္ (ကတ္ထူဖံုးနဲ႔) ကို လက္ေဆာင္ေပးလာပါတယ္။ အမွန္က အဲဒီ့စာအုပ္ကို စကၤာပူႏိုင္ငံသူမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ဆီကတစ္ဆင့္ မိတၱဴကူးၿပီး ရယူၿပီး၊ ဖတ္ၿပီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဆရာေက်ာ္၀င္းနဲ႔ ဆံုတဲ့အခါ ဆရာေက်ာ္၀င္းက ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ခ်င္ရင္ျပန္ပါ၊ သူေတာ့ မျပန္ဘူးဆိုတဲ့ စာအုပ္က အဲဒီ့စာအုပ္ပါ။ အခုေတာ့ ဆရာေမာင္၀ံသက ျပန္ဆို ထုတ္ေ၀ထားပါတယ္။

အဲေတာ့ မစၥတာမာဘူဘာနီဟာ ယခုအခါမွာ စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ အေျခခ် ေနထိုင္ရင္း စာေပမ်ား ေရးသားလိုက္၊ တကၠသိုလ္မ်ားမွာ ပို႔ခ်လိုက္လုပ္ေနၿပီး သူ႔ရဲ႕ အရပ္ဘက္ ရာထူးက အနားယူလိုက္ၿပီလုိ႔ မွန္းဆႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။

13 thoughts on “Can Asians Think?”

 1. သိပ္ကိုေက်းဇူးတင္တာပဲ ဆရာေရ
  ဆရာေျပာတဲ့ တုတ္ လူမ်ိဳးဆိုတာ ခု တူရကီေတြကို ေျပာတာလား၊ ျပီးေတာ့ ဆရာ့ေမးလ္လိပ္စာေလးေရာ ေက်းဇူးျပဳျပီး ေျပာျပေပးႏိုင္မလားရွင့္။
  ဆရာေဖာ္ျပထားတယ္ဆိုတဲ့ မဂၢဇင္းေတြကို ဒီမွာ ဖတ္လုိ့မရနို္င္လို့ပါ။
  ဆက္ေဖာ္ျပမဲ့ အပိုင္းေတြကို စိတ္၀င္စားစြာနဲ႕ ေစာင့္ေနပါတယ္ ဆရာေရ။

  1. ဘယ္နားမွာလည္း မသိဘူး၊ “တုတ္လူမ်ိဳး”ဆိုတာ။ ကၽြန္ေတာ္ အၾကမ္းျပန္ဖတ္ၾကည့္တာေတာ့ မေတြ႕ဘူးခင္ဗ်။ အမွန္က “တ႐ုတ္”သာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ပံုႏိွပ္(စာစီ) အက်အေပါက္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

 2. ဆရာေရ ေတြ႕ၿပီ ေရႊအျမဳေတထဲမွာ ဆရာနဲ႔ ဆက္သြယ္ခ်င္ရင္ ေပးထားတဲ့ ေမးလ္က atk@freelancer.la
  အဲ့ဒီကို ေမးလ္ပို႔ၾကည့္လုိက္ပါမယ္

 3. ျမန္ျမန္နဲ႕ ဆက္ဆက္ ေဖာ္ျပေပးပါဆရာ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 4. There was an insightful interview with him in Singapore newspaper – The Straits Times, 15 Aug 2008. The theme of that interview was on education; including the topic of having meritocracy in Singapore’s education system.

  As I have kept that interview, I would like to share some interesting parts from there.

  On the topic of “improving regional standards of governance”, he said:

  “… You have Raghuram Rajan, the former chief economist of the International Monetary Fund, saying after 50 years we still do not know how to promote virtuous circle of development in developing societies.

  “And my answer is that’s not true. Any society that implements meritocracy, pragmatism and honesty succeeds, without fail. ….”

  After reading that interview, I came to conclusion that he must be a strong advocate of MPH (Meritocracy, Pragmatism, Honesty). He may be critical but is also full of optimism (something that I decided to cultivate in my mindset after reading his interview) whenever he views issues in societies.

  It is also interesting to note about how he broke out from his humble background, where the father was a salesman and the mother was a housewife. A family of six of them lived in a one-bedroom terrace house. He was the first among his cousins to enter university. And he highlighted that he was able to do so because of Singapore’s meritocratic education system – he obtained President’s scholarship to study in a university.

  1. Though I have no idea who you are or what you are, I would like to express my heartfelt gratitude for all of your very valuable and insightful comments, Sayama Thin Thin.

   I came to know the word “meritocracy” for the first time in my life only when I read his book. And his MPH idea has had great influence on me since then.

   And his background, written somewhere in one of his books, is, as you said, very interesting and above all, inspirational, at least for me.

   Thank you again, Sayayama–this time on behalf of the readership.

 5. ဖတ္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာ…….

  ဆရာဘာသာျပန္ထားတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္နဲ႔ သူ႔ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ ဘာသာျပန္ခဲ့တာကို ခြင့္လႊတ္ဖို႔အေၾကာင္း ေတာင္းပန္စာတစ္ေစာင္ကို ပို႔ေပးခဲ့ေပမယ့္ သူ႔ဆီက ဘာမွ အေၾကာင္းျပန္မလာတာက ဆရာ့ကို ခြင့္မလႊတ္လို႔နဲ႔တူပါတယ္။ 😀

 6. ေျသာ္..ဒုတိယပိုင္းဖတ္ျပီးမွ သေဘာေပါက္ျပီဆရာေရ..တူရကီမဟုတ္ဘူး၊ တရုတ္ကိုေျပာတာျဖစ္မယ္။ chinese ဟုတ္လားဆရာေရ..
  က်မစက္ထဲမွာက တ၀မ္းပူ တေခ်ာင္းငင္ ေနာက္ျပီး တ္ကို ယယစ္လုပ္ထားတဲ့ ပုံစံ ေပၚခဲ့တာကိုး၊ အဲ့ဒါေျကာင့္ စဥ္းေတာ့ စဥ္းစားသား။ တရုတ္ေတြမွာ တိုးတက္ထြန္းကားခဲ့တဲ့ သမိုင္းေျကာင္းရိွတာ ဖတ္ဖူးပါတယ္၊ ဒီထဲမွာ မပါပါလားလုိ႕။
  ဒါေပမဲ့ က်မကိုကတုံးတာ… ဒီမွာလူေတြက တူရကီကို တြတ္ဂ္လုိ႕ ေခၚျကေတာ့
  အဲ့ဒါကို ပုိထင္မိတာ။

 7. For your above comment: no problem. I am more than happy to be able to share something with other readers.

  ………….

  Frankly speaking, I am not so much a fan of translated literature as I value the essence of originality. However, just recently, I read translated books by well-known Japanese authors such as Haruki Murakami, Yoko Ogawa and I came to realise that without these translated versions, I would never have had a chance to savor such brilliant writings. In addition, some Burmese friends told me that they came to know about famous authors such as Leo Tolstoy, Antoine Desainte and their books because some authors translated those into Burmese language. So now, I begin to see the great value in having Burmese authors translating these wonderful books for Burmese people to read.

  Without a doubt, I think, translating a book is not easy. You have to consider about the right words to use so that there is a smooth flow in the writing and the original flavor is maintained, etc.

  Just a request: I would be very much grateful if you could share with us about the considerations that you have to keep in mind when you translate a book and how you go about doing it.

  …………..

  Based on your previous posts, I think you are an avid reader as well. I would like to recommend the following non-fiction books. You may consider them for translation into Burmese.

  (1) The Singapore story: Memoirs of Lee Kuan Yew

  ===> This is quite an old book. However, it is fascinating to learn about some personal aspects of one of the well-respected leaders in the world, what made him to be who he is today, what did he have to go through before he became who he is today, etc.

  (2) Malcolm Gladwell

  ===> He has written quite a number of books and I think all of them are pretty well-received though some critic raised some issues with the credibility of the things that are mentioned in his books and also, the lack of detailed referencing. Nevertheless, I like reading his books as the way he collates all those ideas together and form a certain conclusion out of it, seems rather refreshing and interesting to me.

  1. It’s very funny for me to have become a translator of some books because I am not so much a fan of translated literature, too, and haven’t read more than a couple of books translated into Burmese. I love reading and after having read some good books I feel like sharing it to Burmese readers and that’s how I become one.

   To tell you the truth, I have no particular considerations whatsoever when I translate any material. I have been writing since I learned to write and hence it has become a part of me. However I have lots of dictionaries around me, in addition to four different kinds installed in my computer, and when it comes to new words I usually take a certain amount of time to choose the most appropriate word in Burmese.

   I have Lee Kuan Yew’s book, but haven’t read it yet. It has already come out in Burmese, translated by another writer. I have heard of Malcolm Gladwell but never had a chance to flip through any of his books. I will keep your advice in mind.

   Currently I’m translating “A Fortune-teller Told Me: Earthbound Travels in Asia” by Teziano Terzarni, the late Italian journalist. I am also going back to fiction these days and enjoyed both books of Khaled Hosseni. I felt like translating the Kite Runner, but again the Burmese translation of another writer has recently come out and I am glad for Burmese readers. Very recently I read a book of Aravind Adiga called “The White Tiger.” It was really a good read and I have been thinking about translating it. Just thinking in the meantime as I am now far busier than a bee with other engagements.

   Thank you very much again, Sayama, for your kind advice and comment.

   1. Appreciate your sharing regarding your way of translating a book.

    “The Kite Runner” is one of the brilliant books that I’ve read. I love everything about it: the plot, the writing style, the skillful portrayal of each character. I was told that his second book – A Thousand Splendid Suns – is also very good. I haven’t gotten to reading it though.

    If you are into fiction and have a fondness for mathematics, I would recommend “The housekeeper and the professor” by Japanese author (Yoko Ogawa).

    I’ve heard of “The white tiger” but never got a chance to check it out. I will add the two books that you mentioned above, in my list of books to check out. Thanks for mentioning those.

 8. ေကာင္းလိုက္ တဲ့စာအုပ္ပါဘဲ အဲဒိေမးခြန္းကို ေျဖရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဟင့္အင္းလို့ ေဴဖခ်င္ပါတယ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: