စာမေရးေတာ့ဘဲ ပါးစပ္နဲ႔ ေျပာေနပါတယ္

Opera Snapshot_2020-02-21_151610_www.facebook.comအင္ထနက္မွာ စာေရးရင္ အခုိးခံရလြန္းလို႔ စိတ္ညစ္လာၿပီး အခု Video Log (vlog) ကို စတင္ စမ္းသပ္ေနပါတယ္။

https://www.facebook.com/writer.atta.kyaw မွာ ဝင္ၾကည့္ရင္ လတ္တေလာမွာ အိမ္ေထာင္ေရးျပင္ပ ၿငိစြန္းမႈ ေျခာက္မ်ိဳးကို တမ်ိဳးစီ ေျပာထားတာေတြ ေတြ႕ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

၁ – https://www.facebook.com/writer.atta.kyaw/videos/10219376582858314/

၂ – https://www.facebook.com/writer.atta.kyaw/videos/10219383359067715/

၃ – http://www.facebook.com/writer.atta.kyaw/videos/10219390037714677/

၄ – https://www.facebook.com/writer.atta.kyaw/videos/10219398776333137/

ေနာက္ပိုင္းလည္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမွာမို႔ ဝါသနာ ပါရင္ အဲဒီ့ကို သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ နားဆင္ ေဝဖန္ အၾကံျပဳႏိုင္ေတာ္မူၾကပါေၾကာင္း

Author: lettwebaw

A prolific Burmese writer whose main work is non-fiction with many articles and books on psycho-social and health issues including sex education for teenagers, proper etiquette, child rearing practices and marriage counselling tips. Another nom de plume is "Pseudonym."

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: