စာမေရးေတာ့ဘဲ ပါးစပ္နဲ႔ ေျပာေနပါတယ္

Opera Snapshot_2020-02-21_151610_www.facebook.comအင္ထနက္မွာ စာေရးရင္ အခုိးခံရလြန္းလို႔ စိတ္ညစ္လာၿပီး အခု Video Log (vlog) ကို စတင္ စမ္းသပ္ေနပါတယ္။

https://www.facebook.com/writer.atta.kyaw မွာ ဝင္ၾကည့္ရင္ လတ္တေလာမွာ အိမ္ေထာင္ေရးျပင္ပ ၿငိစြန္းမႈ ေျခာက္မ်ိဳးကို တမ်ိဳးစီ ေျပာထားတာေတြ ေတြ႕ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

၁ – https://www.facebook.com/writer.atta.kyaw/videos/10219376582858314/

၂ – https://www.facebook.com/writer.atta.kyaw/videos/10219383359067715/

၃ – http://www.facebook.com/writer.atta.kyaw/videos/10219390037714677/

၄ – https://www.facebook.com/writer.atta.kyaw/videos/10219398776333137/

ေနာက္ပိုင္းလည္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမွာမို႔ ဝါသနာ ပါရင္ အဲဒီ့ကို သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ နားဆင္ ေဝဖန္ အၾကံျပဳႏိုင္ေတာ္မူၾကပါေၾကာင္း