ခံပြင့္ (ခင္ႏွင္းယု)

နန္းအလယ္ ပန္းစံပယ္ မေပၚခိုက္ဟာမို႔၊

အလိုက္ေတာ္ တန္သင့္ေအာင္လို႔ ခံပြင့္ကိုကံုး၊

နန္းရေဝ မန္းေျမမွာ စံပယ္လိႈင္ေတာ့ ခံပန္းခိုင္

ယာယီေရြ႕တယ္၊ ေတာေလ့ရြာသံုး။

 

ယံုရမွာခက္ေသာ အေၾကာင္းတို႔တြင္ ဦးသာေက်ာ္ ကြ်န္မကို ေျပာေသာ ပံုသည္ သာ၍ ယံုၾကည္ရန္ ခဲယဥ္းလွေပသည္။ သူကေတာ့ သူေျပာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ပံုမဟုတ္ဟူ၍ ဆို၏။

အထက္ကႏွယ္ အစခ်ီထားေသာ နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာမႀကီး (ေဒၚ) ခင္ႏွင္းယု ရဲ႕ ၀တၳဳတိုကို အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ တင္ဆက္ထားပါတယ္။ ဖတ္႐ႈလိုသူမ်ား The Trodden Flower ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္မွာ သြားဖတ္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္ဆိုခ်က္ရဲ႕ အဆံုးမွာ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ မူရင္းကို ဆက္တင္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာလိုက္စားေနသူမ်ားအတြက္လည္း တစ္နည္းတစ္ဖံု အက်ိဳးရိွတန္ေကာင္းရဲ႕လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိရပါေၾကာင္း။

Author: lettwebaw

A prolific Burmese writer whose main work is non-fiction with many articles and books on psycho-social and health issues including sex education for teenagers, proper etiquette, child rearing practices and marriage counselling tips. Another nom de plume is "Pseudonym."

One thought on “ခံပြင့္ (ခင္ႏွင္းယု)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: